Ska stad-land frågan avgöra valet i höst?

Lästid: 3-4 minuter
Kategorier: Ekonomisk geografi
usa-1561757_1280

Så började jag en bloggpost som jag skrev för ett tag sedan. Bakgrunden var att jag vid ett par tillfällen hade gjort valanalyser tillsammans med min kollega Richard Florida där vi tittat på hur olika regioner röstat i det amerikanska presidentvalet. I dessa tittade vi på en rad faktorer som religion, yrkesstrukturer, inkomstnivåer och mycket annat. Men en faktor som ständigt visade starka samband med valresulten var befolkningstäthet – något som egentligen inte lyfts i någon speciell utsträckning som en viktig faktor i Sverige. I USA uppmärksammade flera vikten av befolkningstäthet. Dave Troy presenterade följande graf på sin blogg i samband med presidentvalet 2012 mellan Obama och Romney:

Usa pop densitet

 

och visade på hur 98 procent av de counties som är mest tätbefolkade röstade på Obama och 98 procent av de counties som är minst tätbefolkade röstade på Romney.

Jed Kolko har också visat hur sambandet mellan regionens storlek och täthet i ökande grad kunnat relateras till utgången i det senaste amerikanska presidentvalet:

Usa pop densitet 1

där Trump fick en högre andel röster i mindre befolkningstäta regioner med mindre befolkning än vad Romney fick i valet 2012 (och där Clinton fick en allt större andel av rösterna från större tätare städer än vad Obama fick).

Befolkningstäthet var även en av de faktorer som vi utvärderade när vi gjorde en valanalys i det svenska valet 2014 åt Fokus. I slutet av denna analys skrev vi:

”Det är intressant att se hur utbildning, yrkesstrukturer, inkomstnivåer och en faktor som arbetslöshet går som en skiljelinje mellan partierna. Men den faktor som är i särklass starkast relaterad till hur rösterna fördelats är befolkningstätheten, dvs. huruvida det är en urban region eller inte. Och kanske är det inte så konstigt, då större städer idag står inför helt andra utmaningar än gles- och landsbygd. Detta är en fråga som inte behandlades i någon större utsträckning under valdebatten, men som har ett stort inflytande på samtliga övriga frågor som skola, omsorg, företagande, arbetslöshet osv.

Klart är att den rödgröna sidan, liksom sverigedemokraterna, i väsentligt mycket högre grad hittat sitt stöd utanför de urbana regionerna, medan främst moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet (men även feministiskt initiativ som inte tog sig hela vägen in i riksdagen) i högst grad hittat sitt stöd i städerna.

Vår gissning är att denna tudelning kommer att förstärkas med tiden och med all sannolikhet kommer att spela en större roll i framtidens val.”

Och kanske är det inte så konstigt. Urbana och rurala regioner står inför helt olika utmaningar. Denna tudelning av Sverige har fått följder både ekonomiskt och socialt. Det tycks även ha lett till en politisk tudelning. Kanske den som avgör valet i september?

 

Lämna en kommentar

 • Ola Viktorsson

  Det finns en form av bildningsförakt på landsbygden där en del företagskultur tror att de lever mer i verkligheten än myndigheterna och politiska processer. Det blir ibland en mager självbild där brister på perspektiv urholkar samhällsbygget.

  En anställd på ett medelstort företag i GGVV lever också ett avskärmat, nischat och skyddat liv utanför helheter. Ibland finns det en rädsla för ett akademiskt tilltal som då kan beskrivas som en improduktiv flumvärld.

  Det är klart att detta är ett försummat politiskt landskap.

  • Helena Ringdahl

   Det finns en form av landsbygdsförakt där en del av den urbaniserade kulturen tror att de lever mer i verkligheten…

   Det är helt klart olika levnadsvillkor för städer och landsbygd. Problemet är att politiken mestadels inriktas mot mer och mer urbanisering och glömmer landsbygden. Det som funkat i stan funkar inte här. Och vi vill inte in till städerna! Vi vill leva och verka på landsbygden.

   #LPo
   #LandsbygdspartietOberoende

   • Ola Viktorsson

    Kanske märkligt ….men jag delar också din uppfattning…hästägarkulturern är en spännande utmaning/integration för släktbyarnas utveckling. Jag bor själv på landet = urbaniserad, men i en del av GnosjöAndans tillväxtbyar…det finns polariserande punkter som skulle kunna samverka mer optimalt i en stad/landmix! Tack!