Hälsohögskolans Internationella Råd 2020.

Hälsohögskolans internationella råd (HIR) arbetar på uppdrag av Hälsohögskolans ledning med frågor och policy som rör internationella student- och lärarutbyten samt internationellt forskningssamarbete. Rådets primära uppgift är att samordna och leda internationaliserings-arbetet vid Hälsohögskolan.

Rådets uppdrag innefattar

  • Vara drivande i frågor som berör Hälsohögskolans satsningar inom internationella samarbeten och internationalisering inom lärosätet.
  • Identifiera och prioritera projekt som syftar till att förbättra Hälsohögskolans internationella profil.Bevaka och ge råd om internationalisering inom utbildning och forskning.
  • Bereda underlag vid framtagandet av riktlinjer och styrdokument, uppföljning samt analys av frågor inom internationaliseringsområdet.
  • Bevaka och ge råd om internationalisering inom forskning och utbildning.
  • Utveckla kontakt med organisationer i Region Jönköpings län och länets kommuner i syfte att dra nytta av varandras internationella kontakter och erfarenheter.

Kontakta Ordförande

Kontakta International Relations Manager