IT-service utför underhållsarbete i IT infrastrukturen varje fredag mellan 17.00 och 18.00 och den tredje söndagen varje månad mellan 08.00 och 17.00.

Detta innebär att störningar kan förekomma och att program/filer i vårt nätverk kan vara otillgängliga vid denna tidpunkt.

2022:

23/1*, 20/2, 13/3**, 17/4, 15/5, 19/6, 17/7, 14/8**, 25/9*, 16/10, 13/11**, 18/12

* flyttas till fjärde söndagen
** flyttas till andra söndagen

Kalenderbild med servicesöndagar