Hälsohögskolans Internationella Råd 2024.

Aimée Ekman, Frida Liabäck, Felicia Gabrielsson Järhult, Anna Rönneke, Zahra Roshandel, Rosita Nyman från HIR

Hälsohögskolans internationella råd (HIR) arbetar på uppdrag av Hälsohögskolans ledning med frågor och policy som rör internationella student- och lärarutbyten samt internationella samarbeten. Rådets primära uppgift är att initiera och koordinera strategiskt internationaliseringsarbete vid Hälsohögskolan.

Rådets uppdrag innefattar

  • Vara drivande i frågor som berör Hälsohögskolans satsningar inom internationella samarbeten och internationalisering inom lärosätet
  • Tillsammans med Hälsohögskolans ledningsgrupp identifiera behov och prioritera aktiviteter och projekt för att vidareutveckla Hälsoskolans internationella profil
  • Bereda underlag vid framtagandet av riktlinjer och styrdokument, uppföljning samt analys av frågor inom internationaliseringsområdet
  • Bevaka och bidra till internationalisering gällande frågor som berör verksamheten.

Kontakta Ordförande

Kontakta International Relations Manager