Hälsohögskolan har en omfattande samverkan med det omgivande
samhället såväl regionalt som nationellt och internationellt. Därigenom
byggs en stark och attraktiv akademisk miljö samtidigt som Hälsohögskolan medverkar i samhällets förnyelse och utveckling.

Kompetensutveckling

Kontinuerlig uppdatering av medarbetares kompetens är en förutsättning för att stärka och bibehålla konkurrenskraft. Vi erbjuder kundanpassade utbildningar inom hälsa vård och socialt arbete. 

Läs mer om vår Kompetensutveckling/uppdragsutbildning

Internationalisering

Hälsohögskolan är en internationell mötesplats med möjligheter att få fördjupade insikter om hälsa, vård och socialt arbete genom kulturella jämförelser och influenser men också en plats att möta föreläsare och studenter från vitt skilda delar av världen.

Läs mer om hur vi arbetar med internationalisering