Ackrediteringar

2015 blev JIBS den första handelshögskolan i Sverige som ackrediterats av både europeiska EQUIS och amerikanska AACSB.

För att bli ackrediterad av EQUIS och AACSB krävs en omfattande extern granskning av utbildning, forskning och administration. Ackrediteringarna är därför en kvalitetsmärkning som gör det möjligt för JIBS att attrahera högt kvalificerade internationella studenter och anställda. För dig som student innebär vår dubbelackreditering en konkurrensfördel när du efter avslutade studier söker eftertraktade jobb. 

AACSB

Kontakt

Björn Kjellander
Director of Quality and Accreditation
036 - 10 18 96
Bjorn.Kjellander@ju.se

2015 blev JIBS, som första svenska skola, ackrediterad av AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). AACSB utvärderar handelshögskolor med fokus på deras uppdrag och verksamhet, lärarkårens kvalifikationer och publiceringar, samt utbildningsprogram och andra viktiga områden.

För att en handelshögskola ska bli ackrediterad ska den vara medlem i AACSB International och erbjuda utbildningsprogram inom företagsekonomi eller företagsledning som leder till en examen. När det är klart att skolan kan bli ackrediterad, arbetar man tillsammans med mentorer, kommittéer och personal från AACSB för att ta fram en plan som kallas Standards Alignment Plan. När skolan har fullföljt sin plan och uppfyller AACSB:s standard, beslutar granskningskommittéer och AACSB:s styrelse om den ska ackrediteras eller inte.

En ackreditering från AACSB ger en garanti till studenterna om att de får en förstklassig utbildning och till blivande arbetsgivare om att de utexaminerade studenterna är redo att leverera från dag ett.

Dessutom ger en ackreditering från AACSB många fördelar för lärare och annan personal genom att attrahera studenter, ge bättre möjligheter till forskning, och bidra till globalt erkännande.

Läs mer om AACSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EQUIS

JIBS blev ackrediterat enligt EQUIS i mars 2015. EQUIS är ett internationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning inom företagande, som syftar till att höja standarden på managementutbildning över hela världen.

Ackreditering enligt EQUIS utförs av European Foundation for Management Development (EFMD), som är en oberoende icke-vinstdrivande nätverksorganisation för både företag och lärosäten. EQUIS har blivit välkänt bland potentiella studenter, anställda och hela branschen för utbildning inom företagande. 


EQUIS utvärderar lärosäten som helhet, och vill se en balans mellan hög akademisk kvalitet och professionell relevans genom nära samverkan med näringslivet. En av de cirka 100 olika indikatorer som granskas är internationalisering, det vill säga hur långt skolan har kommit i sin internationaliseringsprocess. Denna indikator väger tungt vid beslut om ackreditering.

EQUIS fäster också särskild vikt vid om den utvärderade skolan har skapat en effektiv inlärningsmiljö som främjar utvecklingen av studenternas ledarskaps- och entreprenörskapskompetens, och som utvecklar deras känsla av globalt ansvar. De ser också till innovation i alla avseenden, inklusive utformning av program och pedagogik.

Ackreditering enligt EQUIS innebär att en handelshögskolas verksamhet regelbundet genomgår en noggrann och systematisk granskning. På så sätt blir EQUIS också ett viktigt verktyg för JIBS kontinuerliga arbete med kvalitetskontroll.

Läs mer om EQUIS.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad