Var bor världens superrika?

2016-08-14

Under de senaste åren har den ojämna inkomstfördelningen kommit alltmer i fokus och allra mest har den så kallade ”1 procenten” diskuterats – dvs. det faktum att en procent av världens befolkning äger mer än hälften av världens tillgångar. I dagarna så släpptes en ny rapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som jag varit med och tagit fram tillsammans med mina Martin Prosperity Institute Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.-kollegor Richard Florida och Isabel Richie som kartlägger en väsentligt mindre del av världens befolkning, nämligen de 1826 dollarmiljardärer som listades i år av Forbes. Detta är helt enkelt världens rikaste individer. Vi följde upp samtliga och såg var någonstans i världen som de bor. Om vi börjar med att titta på antalet dollarmiljardärer per region så får vi följande karta (kartorna är gjorda av min kollega Michelle Hopgood):


alt

Figure 2

 

Allra flest miljardärer hittar vi i New York (116 st) följt av San Francisco Bay Area (71 st) och Moskva (68 st). Även Hong Kong, Los Angeles och London har 50 miljardärer eller fler. Stockholm ligger på plats 42 med 10 dollarmiljardärer.

Av de 1826 individerna på Forbes lista så har naturligtvis inte alla lika stora förmögenheter. Vi valde därför att även att kartlägga deras totala förmögenheter efter region. Detta ger följande karta:

Figure 3
Fortfarande ligger New York i topp, följt av San Francisco Bay Area, Moskva, Hong Kong och London. Om vi lägger samman dollarmiljardärernas förmögenheter i dessa fem regioner så blir det totala värdet hela 1 679 400 000 000 dollar – fördelat på 369 individer.

Värdemässigt ligger Stockholm på plats 28 där de tio dollarmiljardärerna sammantaget har en förmögenhet om 58 700 000 000 dollar.

Forbes presenterar också hur förmögenheterna är intjänade, dvs. om det är en förmögenhet som ärvts eller som byggts upp av individen själv. När det gäller regioner där en hög andel av förmögenheten är byggd av personerna själva sticker Moskva, Peking, Shenzhen, Guangzhou och Hangzhou ut. Här är 100% av förmögenheterna s.k. self-made. Även Sydney, San Francisco Bay Area, Los Angeles, Shanghai och Boston har höga andelar av förmögenheterna som är selfmade (alla över 80 procent). I Stockholm var endast 20 procent av förmögenheterna self-made.

Men för att få en känsla för hur stora förmögenheterna faktiskt är så tog vi och jämförde den totala dollarmiljardärsförmögenheten i varje region med hur stor den genomsnittliga BNP per capita är för individer som bor i regionen (som vi använder som proxy för hur mycket individer i genomsnitt tjänar). Störst skillnad är det i Bangalore där dollarmiljardärerna har drygt 646 000 gånger mer i förmögenhet än vad den genomsnittliga individen tjänar. I Bombay är siffran 603 000 gånger mer, i Mexiko City 525 000 gånger mer, följt av Manila och Dehli med vardera 349 000 och 249 000. På denna lista hamnar Stockholm på 18:e plats då dollarmiljardärerna har förmögenheter som motsvarar 104 000 gånger mer än vad individer i genomsnitt tjänar.

Klart är att dessa 1826 dollarmiljardärer dras till vissa s.k. superstar cities där boendekostnaderna trissas upp i snabb takt och där det är svårt för den genomsnittliga individen att fortfarande ha råd med ett boende. De tio regioner som har flest dollarmiljardärer har motsvarande 30 procent av alla 1826 boende på platsen. Samma tio regioner har enbart 1,8 procent av världens befolkning. Dollarmiljardärernas geografi är med andra ord otroligt mycket mer koncentrerad än individer i allmänhet. Det är platser som också lockar till sig stora delar av världens venture capital och som är globala centrum för handel och finansiella utbyten. Klart är även att nationen spelar en allt mindre roll och att dessa superstar cities håller på att ta över deras funktion – och dollarmiljardärernas boendemönster är bara ett tecken på vad som håller på att hända.

Hela rapporten kan laddas ner här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.