Jönköping vs. Norrköping

2023-04-14

I veckan gick Jönköpings kommun om Norrköpings och är nu den 9:e största kommunen i landet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Som regionalekonom sittandes i Jönköping måste jag ju bara skriva några ord om detta.

Norrköping. Foto: Johan Jönsson

En första fråga man ställer sig är självfallet varför? Hur kommer det sig att Jönköping har gått om Norrköping befolkningsmässigt? Frågorna skulle naturligtvis kunna kräva en avhandling eller två, men jag tänker ändå lite kort spekulera i varför vi har sett den här utvecklingen.

Till att börja med skiljer sig Jönköpings och Norrköpings geografier sig åt. Jönköping är den största kommunen i sin region. Norrköping är näst störst efter Linköping. Dock har så inte alltid varit fallet. Låt oss titta på befolkningsstorleken i kommunerna sedan 1968:

Linköping Norrköping Jönköping

Faktum är att Norrköping är väsentligt mycket större än både Linköping och Jönköping fram till mitten på 80-talet. Tydligt är bilden är också hur snabbt Linköping vuxit under den här perioden. Så varför växte Linköping snabbare än Norrköping? Igen, det finns naturligtvis många anledningar, men en avgörande sådan är med stor säkerhet att Linköping i början av perioden blir säte för ett nytt universitet, vilket gör att en stor mängd kompetens produceras i kommunen. Staden lockar därmed också till sig många studenter som går ut och äter, fikar och roar sig, vilket ger marknadsunderlag för en rad roliga upplevelser i staden - som i sin tur är attraktivt för fler. Dessutom skiljer industristrukturerna sig åt mellan Norrköping och Linköping, där den senare varit hem till mer högteknologisk industri, medan Norrköping under många år förlitat sig på sin mer traditionella industri. Så på 80-talet, när kunskapsekonomin börjar få fäste så får Linköping en rad relativa fördelar gentemot sin närmaste granne Norrköping. Om vi tar underlaget från bilden ovan och istället helt enkelt ser på tillväxttakten sedan 1968 så får vi följande bild:

Tillväxttakt

Här blir det väldigt tydligt att gapet i utvecklingen mellan Linköping och Norrköping har ökat med tiden. Men vad som är intressant är att Jönköping sedan början på 90-talet har haft ungefär samma utvecklingskurva som Linköping befolkningsmässigt - även om man började på en lägre befolkningsstorlek för drygt 50 år sedan. Jönköping delar nämligen vissa likheter med Linköping i att det är regionens största kommun och det är hem till en klar majoritet av den högre utbildningen i regionen. Även om det finns ett betydande universitetscampus i Norrköping idag, så ligger ändå kommunen nu i skuggan av sin större granne.

Hade Linköping och Norrköping legat något närmare varandra geografiskt hade de potentiellt kunnat växa ihop och på riktigt bli den fjärde storstadsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Men som befolkningsutvecklingen ser ut, är det fortfarande Linköping som står starkast.

Men för Jönköpings del då? Har vi potential att växa om Helsingborg som är landets 8:e största kommun? Låt oss ta en titt på befolkningen och befolkningsutvecklingen mellan dessa båda kommuner:

Jkpg Helsingborg
Jkpg Helsingborg befutvecling

Även här ser vi hur kommunernas relation har förändrats över tid och hur Helsingborg i början av 80-talet får en signifikant mycket starkare befolkningstillväxt än Jönköping och sedan går om Jönköping i storlek på 90-talet. Även här kan säkert en del av förklaringen vara att industristrukturerna sett olika ut och att Helsingborg, i takt med att kunskapsekonomin blir viktigt, haft en närhet till Lund och universitetet där.

Det gör att Helsingborg fortfarande har en snabbare befolkningsökningstakt än vad Jönköping har och just nu ser inte Jönköping ut att gå ikapp Helsingborg i närtid.

Självklart krävs det en mycket mer detaljerad analys för att förstå de mekanismer som påverkar kommuners utveckling. Men klart är, vilket visas i en stor mängd forskning, att befolkningsstorlek, utbildningsnivå och industristrukturer spelar roll för platsers utveckling. Det är därför klokt att börja titta på sådana faktorer när man vill förstå förändringar som när Jönköping passerar Norrköping.

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.