Så påverkades vi av restriktionerna under pandemin

2023-03-09

De allra flesta av oss påverkades på något sätt av restriktionerna under pandemin – dock troligen på olika sätt. För den äldre generationen blev påverkan uppenbar. De skulle hålla avstånd och vara i karantän, äldrevården stängde för besök, de kunde inte längre krama sina barnbarn, de kunde enbart ha ett socialt liv utomhus, gärna låta någon annan handla åt dem osv. Deras förändrade livssituation var också mycket uppmärksammad i media under pandemin.

Photo by Anastasiia Chepinska on Unsplash

Men vad vi kanske inte diskuterade i samma utsträckning var hur pandemin påverkade den yngre generationen. Visserligen stängde inte grundskolorna igen mer än ytterst temporärt vid större utbrott, men gymnasie- och universitetselever tvingades att gå över till distansundervisning och många av deras mötesplatser stängdes. Med andra ord påverkades även deras liv i hög grad då de inte längre kunde möta sina vänner och ha en social samvaro som tidigare unga har kunnat.

Även de i yrkesför ålder påverkades då man i många fall var tvungen att jobba hemifrån och helt plötsligt stod inför en uppsjö av nya tekniker som Zoom och Teams.

När vi analyserar svaren på frågan i vilken utsträckning man har påverkats av restriktionerna ser vi också att individer som var relativt yngre än de direkta riskgrupperna kände sig påverkade i högre grad (se tabellen nedan):

Restriktionernas påverkan

I ålderskategorin 16 till 59 år uppgav 11,3 procent att deras liv hade påverkats till det sämre av restriktionerna. Motsvarande siffra för de mellan 60 och 69 var 6,5 procent och för de över 70 år 6,3 procent. De i ålder 16 till 59 år uppgav också i högre grad att de hade fått det något sämre än tidigare (30,6 procent att jämföra med 24,8 och 27,3 procent i de äldre ålderskategorierna).

Det kan alltså vara så att den upplevda negativa påverkan som var en följd av restriktionerna faktiskt upplevdes värre av de som var yngre än de som var äldre. Det skulle kunna vara en följd av att förändringen i deras livsstil blev mer omfattade än vad den var i de äldre ålderskategorierna. Det skulle också kunna vara så att äldre individer upplevt mer under sin livstid och därmed inte uppfattade denna motgång som lika omfattande. Det indikerar till viss del siffrorna för de som menade att restriktionerna varken hade haft en positiv eller negativ påverkan på deras tillvaro. Det uppgav nämligen cirka 63 till 64 procent bland de som var över 60 år att jämföra med cirka 50 procent i gruppen i åldern 16 till 59 år.

Intressant är dock att en större andel i åldern 16 till 59 år uppfattade att restriktionerna påverkat deras liv i en positiv riktning. Detta skulle kunna vara en effekt av den ökade möjligheten till hemarbete och en mer flexibel livssituation.

Sammantaget tycks effekterna av restriktionerna under pandemin helt enkelt ha påverkat individer lite olika beroende på ålder.

Covid-19 effects on life-quality

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.