Sverige behöver färre småföretag

2014-06-04

Vi hör ofta i medier, i debatter och även inom forskningen att Sverige behöver många fler småföretag. Detta kan förstås stämma men jag skulle ändå vilja vända på resonemanget och hävda att Sverige behöver färre småföretag.


alt

Jag sitter just nu på ett flyg mellan Florens i Italien och San Diego i USA. En av många saker som den ekonomiska och politiska krisens Italien är bättre på än Sverige så är det att skapa något mer än bara nya och små företag. Italien, precis som Tyskland, har en stor andel privata företag som har växt sig medelstora och sysselsätter mellan 200 och 1000 anställda. I Tyskland pratar vi ofta beundrande om de så kallade Mittelstand – stabila, medelstora ofta familjeägda industriföretag som skapar, och behåller, arbetstillfällen och som bidrar till både den sociala och den ekonomiska utvecklingen på sin hemort i sin hemregion. I Italien är inte de dynamiska medelstora företagen riktigt lika framgångsrika och pålitliga som i Tyskland. Men även här finns dom i stor utsträckning, speciellt i norra och mellersta Italien. Om det inte skulle vara för dessa företag så skulle Italiens krissituation vara betydligt mycket värre.

I Sverige har vi faktiskt förhållandevis många små företag och många mycket stora företag. Men vi har alldeles för få medelstora företag och behöver alltså färre småföretag. Med detta menar jag att vi behöver hitta sätt att stödja och inspirera mindre företag att våga ta steget och våga skapa förmågan att växa sig medelstora. Som i Italien och Tyskland. Det finns en stor potential. Ofta är de företag som skulle kunna växa sig medelstora – privatägda och lokalt förankrade. Ofta är de verksamma inom tillverkningsindustri, industritjänster men även inom handel. Ofta är de smarta och innovativa familjeföretag med stort engagemang hos sina ägare och ledare. Men de kanske ändå saknar den där riktiga viljan växa. Kanske beror det på att ägarna och ledarna i dessa familjeföretag är rädda för att förlora kontrollen, osäkra på att ta risken som det skulle krävas att hitta och satsa det finansiella kapitalet, eller helt enkelt saknar självfortroendet som krävs för att exempelvis expandera utomlands. För det är nämligen detta som krävs.

För att kunna växa från litet företag till ett medelstort företag måste ägarna och ledarna vara beredda att förnya, tappa kontrollen och delegera ansvar till professionella medarbetare. Och kanske till och med vara villiga att släppa in en extern ägare med nytt kapital i form av ett riskkapitalbolag (private equity). Ett ökat risktagande är oundvikligt, speciellt om företaget ska bli mer aktivt genom expansion utomlands. Att internationalisera sitt företag och börja sälja sina produkter och tjänster i nya länder är för mindre och medelstora svenska företag ofta en förutsättning för att växa. Detta eftersom hemmamarknaden är så liten och snabbt blir mogen. En viktig skillnad jämfört med Tyskland och Italien.

Vågar Sveriges företagsägare och ledare att ta dessa steg har dock både de själva och vårt land mycket att vinna. Genom att få färre småföretag – och fler medelstora företag – skapas fler arbetstillfällen och en starkare ekonomisk och social utveckling. Inte bara för Sverige som land, utan även för den lokal och regionala miljön där företagen lever och verkar. Det saknas inte framgångsrika företag att inspireras av. Spännande exempel på företag som kombinerat sitt familjeägande, starka industrifokus och lokala förankring med fokus på förnyelse, risktagande och internationell expansion och genom detta vuxit från små till medelstora är Bim-Kemi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Stenkullen, Väderstad-Verken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Väderstad, Hästens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sängar i Köping och Polarbröd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Älvsbyn. Detta är företag som vi kommer att återkomma till i denna blogg.

För de företagsägare och företagsledare som är intresserade av att växa finns det mycket att lära av vår forskning och utbildning inom detta område. Forskare och lärare vid JIBS har under många år studerat och undervisat om tillväxt i små- och medelstora företag. Det var till och med en huvudanledning till varför vår handelshögskola startade i början av 1990-talet. Vårt uppdrag var och är att skapa praktiskt relevant vetenskapligt baserad kunskap om små och medelstora företags tillväxtmöjligheter.

Det gör oss helt unika i Sverige och våra duktiga studenter får med sig detta synsätt från dag ett.

Mattias Nordqvist

Professor; forskar kring familjeföretagande, entreprenörskap, samt utbildningens och företagandets roll i utvecklingsländer; uppskattar frihet och flexibilitet.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.