Räkna med olikheter!

2018-06-08

Hur navigerar man genom kulturella skillnader i arbetet med ekonomistyrning?


alt

Du kanske har sett kartbilden med en cirkel kring de asiatiska länderna och texten ”Det bor mer människor innanför den här lilla cirkeln än utanför” som cirkulerat i sociala medier under någraår?

Regionen är en mycket viktig del av världsekonomin och naturligtvis gäller det också svenskt näringsliv, som har betydligt mer att hämta i Asien om man får tro organisationen Business Sweden (tidigare Exportrådet och Invest Sweden). I samband med att deras rapport ”Global Exportanalys” uppmärksammades i höstas upprepade vd Ylva Berg sin uppmaning till svenska företag att öka sin närvaro i Asien, där man kan vänta sig en god tillväxt.

Kort sagt, trots att det finns orosmoln och att även andra marknader växer starkt är Asien en oerhört viktig plats för svenskt näringsliv, oavsett om det gäller fysisk närvaro eller olika typer av samarbeten.

För att lyckas finns en rad utmaningar att identifiera och hantera. En av dem är de kulturella skillnaderna mellan Asien och Sverige. Enligt en rad tidigare studier är Skandinavien och Asien på flera sätt varandras kulturella motsatser, vilket vi själva har upplevt på nära håll. Men vi konstaterar också att det går att hitta stora olikheter inom en nation liksom det går att hitta viktiga likheter mellan olika subkulturer i olika länder.

Bakom forskningsprojektet ”Moving beyond cultural stereotypes in management accounting research” står   Caroline Teh och Emilia Samuelsson. Caroline växte upp och inledde sin karriär i Malaysia men arbetar sedan tio år som forskare i Sverige. Emilia är svensk men har levt i Malaysia under sju år. Vi har båda sett såväl likheter som skillnader mellan våra länder som vi tror är spännande att sätta i relation till organisatorisk styrning och kontroll. I tidigare forskning har man till exempel talat om stora skillnader i synen på hur beslut bäst fattas. I våra inledande intervjuer har skandinaviska chefer som arbetar i Asien berättat att de kommit fram till att de måste anpassa sitt sätt att kommunicera med sina medarbetare. ”Jag upptäckte att när jag ställde en fråga till mitt team här tog en del medarbetare det som en order”, berättade en chef. Men det finns trots allt många företag som har lyckats navigera väl bland dessa kulturella utmaningar och blivit framgångsrika på marknader som skiljer sig mycket från den egna.

I forskningsprojektet ”Moving beyond cultural stereotypes in management accounting research” sätter vi fokus på dessa organisationer och deras ekonomistyrning. Hur hanterar de kulturella olikheter och stereotyper i relation till styrningen av verksamheten? Projektets syfte är att visa både hur skandinaviska organisationer hanterar kulturella olikheter i Asien och hur asiatiska organisationer hanterar kulturella olikheter i sina verksamheter i Skandinavien.

Den här typen av kunskap är viktig för både företag och individer som är verksamma i Skandinavien och Asien. Bättre kunskap om hur man kan hantera kulturell mångfald kan vara en viktig nyckel till framgång.

Ämnet är inte helt enkelt att ta sig an. Hur beskriver man kulturella skillnader UTAN att förstärka fördomar och stereotyper? Det är en av frågorna vi vill fördjupa oss i.

Resultaten kommer vi att kunna presentera framöver, och förhoppnings blir det en av nycklarna till en ökad ömsesidig förståelse och därmed större framgångar för svenska företag i Asien. I ett större perspektiv hoppas vi förmedla en insikt om att kunskap om kulturella skillnader och likheter är viktiga faktorer att räkna med i alla exportverksamheter och internationella samarbeten.

Vill du veta mer, kritisera eller bidra till vår studie?

Hör gärna av dig till:

emilia.florin-samuelsson@ju.se
caroline.teh@his.se

MMTC JIBS

Media Management and Transformation Centre (MMTC) at JIBS

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.