Karlshamn sticker ut i ett allt mer segregerat Sverige.

2015-10-12

I mitt blogginlägg för två veckor sedan visade jag att boendesegregationen i Sverige som helhet har ökat sedan 1990. Detta följdes av mitt blogginlägg förra veckan, där jag gav en ögonblicksbild över graden av segregation i Sveriges arbetsmarknadsregioner (FA93), vilken visade på relativt stora regionala skillnader. För att knyta samman dessa två aspekter av segregation fokuserar jag nu på regionala skillnader i förändringen i segregation över tiden.


alt

För att ge en bild av dessa skillnader visar tabellen nedan de 25 mest segregerade arbetsmarknadsregionerna 1990, respektive 2011.

År 2011 var Södertälje den mest segregerade regionen i Sverige. Med ett olikhetsindex på 0,3924 behövde nästan 40 procent av befolkningen med utländsk bakgrund flytta till ett annat område inom regionen för att uppnå samma fördelning som befolkningen med inhemsk bakgrund. Denna siffra kan jämföras med 28 procent år 1990, då Södertälje placerade sig som tvåa efter Karlshamn (med en olikhetsindex på 0,3936). År 2011 låg Karlshamn på plats 18 med ett olikhetsindex på 0,2476, vilket innebär att segregationen i regionen faktiskt minskade rejält över tiden. Karlshamn är dock något av ett extremfall, i majoriteten av Sveriges regioner ökade segregationen mellan 1990 och 2011. Detta framgår av figuren och tabellen nedan, vilka visar förändringen i segregation, mätt i procentenheter, mellan 1990 och 2011.

 

I fyra arbetsmarknadsregioner, Linköping, Kristianstad, Karlskrona och Södertälje, ökade olikhetsindexet med över tio procentenheter, vilket innebär en relativt kraftig ökning av segregationen. Värt att nämna är att det även på regional nivå sker en gradvis ökning över tiden, liksom bilden var för Sverige som helhet. Det är alltså inte någon enskild händelse som gör att segregationen ökar, vilket innebär att denna utveckling kan förväntas fortsätta om inga aktiva åtgärder tas för att bryta trenden.

Även om utvecklingen av segregationen i sig är intressant att studera, är de potentiella och faktiska konsekvenserna av den, för enskilda individer samt för ekonomier som helhet, än mer betydelsefulla. Den allmänna uppfattningen är ofta att segregation är något negativt, likaså är det detta som mitt första blogginlägg i ämnet antydde. Det finns dock studier som visar på positiva effekter av segregation, exempelvis på grund av lokala sociala nätverk som ofta bildas inom grupper av människor med liknande bakgrund (eller andra typer av egenskaper). Dessa nätverk kan leda till ökad informationsspridning om sysselsättningsmöjligheter, samt att samarbeten och företag, och därmed jobb, skapas. Det finns alltså flera aspekter av segregation och mer empirisk forskning krävs för att bena ut vad som egentligen följer i den växande segregationens fotspår. Som ett första litet steg i detta kommer jag nästa vecka presentera samband mellan segregation och sysselsättning.

Övriga bloggposter på temat segregation: 

Ett segregerat Sverige del 1.

Ett segregerat Sverige del 2.

Karlshamn sticker ut i ett allt mer segregerat Sverige.

Segregation och sysselsättning

Toppen (och botten) i segregationsligan. Karlshamn sticker ut.

Linköping – regionen där segregationen ökar mest

1990
2011
Region
Olikhetsindex
Region
Olikhetsindex
Karlshamn
0,3936
Södertälje
0,3924
Södertälje
0,2805
Malmö
0,3493
Göteborg
0,2725
Linköping
0,3439
Malmö
0,2716
Göteborg
0,3371
Trollhättan
0,262
Trollhättan
0,3234
Halmstad
0,2545
Karlskrona
0,3165
Mariestad
0,2402
Kristianstad
0,2983
Skövde
0,2373
Jönköping
0,294
Växjö
0,2307
Norrköping
0,2858
Strömstad
0,224
Halmstad
0,2723
Borås
0,2236
Helsingborg
0,2714
Nyköping
0,2194
Borås
0,2708
Norrköping
0,2179
Stockholm
0,2697
Oskarshamn
0,2175
Örebro
0,2596
Jönköping
0,2134
Växjö
0,2586
Uppsala
0,2112
Lidköping
0,2567
Lidköping
0,208
Kalmar
0,2478
Luleå
0,2074
Karlshamn
0,2476
Helsingborg
0,2067
Strömstad
0,2466
Motala
0,199
Skövde
0,2331
Katrineholm
0,1981
Uppsala
0,2287
Kalmar
0,1978
Katrineholm
0,2281
Karlskrona
0,1972
Umeå
0,2279
Köping
0,196
Uddevalla
0,2215
Stockholm
0,1958
Mariestad
0,2181
map_segregation
Region
Förändring
Linköping
15,14
Kristianstad
14,16
Karlskrona
11,92
Södertälje
11,2
Örnsköldsvik
9,62
Örebro
9,2
Uddevalla
8,23
Jönköping
8,06
Malmö
7,76
Stockholm
7,39
Norrköping
6,79
Eskilstuna
6,53
Helsingborg
6,47
Göteborg
6,45
Nässjö
6,19
Trollhättan
6,14
Värnamo
5,28
Karlstad
5,14
Kalmar
5
Lidköping
4,86

Sofia Wixe

Doktor i nationalekonomi; forskar om regionala förutsättningar för ekonomisk utveckling, gillar att resa och upptäcka nya platser.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.