Penningtvättslagen – säkerhetstänk som stänger ute

2019-11-11

Tänk dig att du sitter med din mobil framför dig och försöker tyda en lång text. Till texten hör ett antal frågor som du måste besvara för att komma vidare. Svarar du inte på frågorna, eller tolkar dem fel, riskerar du att bli utkastad ur det svenska samhället.


alt

Det här handlar inte om uppehållstillstånd eller papperslösa, det handlar om ”vanliga” bankkunder. I och med den nya penningtvättslagen som kom 2017 är bankerna skyldiga att ha god och aktuell kännedom om sina kunder. Det räcker inte med att vara Greta Svensson 83 år, som lever på sin pension och är lojal bankkund sedan 1950-talet. Du måste numera med jämna mellanrum svara på frågor om ursprunget till dina pengar och om du är en så kallad PEP, dvs ”person i politiskt utsatt ställning”. Svarar du inte på frågorna har banken rätt att stänga av dig som kund och utan tillgång till en bank står du utanför det svenska samhället.

Rätt snabbt började bankerna införa denna kontroll via internetbanken, vilket är otroligt smidigt då många av oss kanske inte besöker ett bankkontor på flera år. Allt större del av alla bankärenden sker ju digitalt. Men samtidigt kan tröskeln för att börja använda dessa tjänster vara hög för många äldre och personer med olika funktionsnedsättningar. Då de digitala banktjänsterna är ett viktigt led i att behålla sin självständighet och ha en fungerande vardag i dagens samhälle, måste denna tröskel hållas låg.

Vi ser i forskning att ”krångligheter och oklarheter” leder till både osäkerhet och motstånd. Detta är faktorer som kan innebära att äldre personer drar sig för att börja använda internetbanken, eller slutar att använda den. Att öppna bankappen på mobilen och mötas av beskedet att du måste svara på ett antal frågor, annars kan du bli avstängd som bankkund, är just en sådan sak som kan påverka användningen negativt.

Känner du dig redan lite osäker i din användning av digitala banktjänster, läser om bedrägeriförsök och till på köpet kanske bara har en mobil att koppla upp dig med – då kan den här uppmaningen att svara på frågor bli ett otroligt stressmoment. Det finns enkla lösningar på detta som att be någon om hjälp eller att åka till närmaste bankkontor. Men alla har inte dessa möjligheter och om det finns en vilja att göra de digitala banktjänsterna tillgängliga för så många som möjligt måste denna typ av trösklar tas bort eller åtminstone sänkas rejält.

I en kundcentrerad värld ges det möjlighet att välja på vilket sätt information och kommunikation ska ske. Utgå inte från att alla kan och vill kommunicera digitalt bara för att de är användare av internetbanken. På samma sätt som frågor om kundkännedom ställs med jämna intervaller bör frågan om önskade kommunikationsvägar ställas med jämna intervaller. Det går fortfarande att skicka brev och efter en ofta lång och trogen bankrelation borde den extra kostnaden som det innebär vara försumbar.

Läs också…

Säkerhetstänk som stänger ute

Ulli Samuelsson

Lektor i pedagogik; forskar om digitalisering, digital inkludering och digital ojämlikhet med fokus på skola och utbildning samt äldre.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.