Lucka nr 4: Jul vs. midsommar.

2018-12-14

Midsommarstången kom till Sverige redan under medeltiden, klart tidigare än julgranen, men båda har sitt ursprung i Tyskland. Den tidigaste avbildningen av en midsommarstång i Sverige är från Erik Dahlbergs Suecia Antiqua, dvs under sent 1600-tal eller tidigt 1700-talet. Medan midsommarstången till en början kopplades ihop med dåtidens studenter och drängar som gick runt och sjöng och tiggde pengar, så hamnade inomhusjulgranen direkt i de finare salongerna. Den första kända klädda inomhusgranen fanns i Sverige år 1741, men det skulle ta ända till slutet av 1800-talet innan den var allmänt spridd i de svenska hemmen.


alt

Julgran och midsommarstång

Traditionen att dansa, sjunga och leka ringlekar har funnits i flera århundraden i Sverige men det är först på 1800- och 1900-talet som texterna och melodierna började standardiseras. Denna tradition med ringlekar är alltså äldre än förekomsten av både midsommarstång och julgran vilket troligtvis är orsaken till att flera av dem förekommer vid båda högtiderna. Vi dansar till ”Räven raskar över isen”, ”Vi äro musikanter”, ”Karusellen” och ”Små grodorna” oavsett årstid och föremål i mitten. Det är inte heller helt ovanligt med en avslutande ”Raket”. Två saker skiljer sig dock rätt markant när det gäller firande av jul respektive midsommar, resningen av stången respektive julgransplundring.

Julgranen reses och dekoreras oftast inom en liten familjekrets men avvecklas sedan enligt tradition med en julgransplundring. Julgransplundringen, ytterligare ett tillfälle till dans runt granen, är ett avslut på hela julen. Tidigare skedde detta avslut på trettondagen, men sedan lång tid tillbaka är det Knutsdagen, den 13 januari, som julen och även själva granen dansas ut. Vi gör alltså en stor fest av själva utkastandet till skillnad från midsommar där vi främst uppmärksammar resandet av stången. När firandet sedan är över på midsommarafton så är det inte ovanligt att stången får stå kvar med vissnande blad och blommor tills det är dags att klä den på nytt. Så medan julgranen får uppmärksamhet och omsorg under flera veckor så har midsommarstången sin högtidsstund under några timmar. Men vem är det egentligen som vi dansar runt granen eller midsommarstången med?

 

Lucka nr 4: Mat och dryck.

 

Källor

SMHI, SCB, Systembolaget, Svenska Handel, SLU, Jordbruksverket/Jordbruket i siffror, Institutet för språk och folkminnen, Nordiska Museet

 

Ulli Samuelsson, PhD

Assistant Professor, School of Education and Communication

Ulli Samuelsson är lektor i pedagogik på Högskolan för lärande och kommunikation. Med en bakgrund inom den privata IT-utbildningsbranschen har det blivit naturligt att forska om digital ojämlikhet, dvs hur olika människor inkluderas eller exkluderas i ett digitaliserat samhälle. Hon disputerade 2014 med en avhandling om digital ojämlikhet i den svenska skolan och 2015-2017 var hon en del av ett forskningsprojekt om äldre och IT finansierat av FORTE. Projektet om äldre fortsätter under 2018- 2021, nu med finansiering av Familjen Kamprads Stiftelse.

Vertikals Guest blogger

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.