Varför invaderar Ryssland Ukraina?

2022-02-24

Rysslands invasion av Ukraina är ett faktum. Marco Nilsson, universitetslektor och docent i statsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation, svarar på frågor om Ukrainakonflikten.

Ukrainsk flagga vajar i solnedgång

Photo by Max Kukurudziak on Unsplash

Vad beror Ukrainakonflikten på?

Det finns flera anledningar till konflikten. Men mycket beror på hur Putin ser på världspolitiken. Han betraktar Sovjetunionens kollaps som en stor geostrategisk katastrof som berövade Ryssland dess stormaktsstatus. I flera år har Putin rustat upp den ryska militären för att kunna agera mera aktivt i världspolitiken och för att respekteras som en stormakt. Att NATO har utvidgats österut i Europa har motverkat dessa ambitioner. Ukraina var ett lämpligt mål för Rysslands militära agerande eftersom Putin betraktar Ukraina som en historisk del av Ryssland. Dessutom har Ukraina uttryckt en vilja att gå med i NATO.

Vad vill Ryssland åstadkomma?

Förutom att göra Ryssland till en stormakt och annektera en del av Ukraina vill Putin förändra det internationella systemet. Ett uttryck för denna förändring av Rysslands stormaktsstatus är att Putin kräver en rysk inflytelsesfär i östra Europa.

Vad innebär situationen för Sverige?

Inflytelsesfären som Putin vill upprätta kan även omfatta Finland och Sverige som idag är alliansfria länder mellan Ryssland och NATO. Putin vill skrämma alla länder som gränsar till Ryssland att ta mera hänsyn till Rysslands militära makt och politiska vilja. Men Sverige kommer troligtvis att samordna sitt politiska och ekonomiska svar med EU. Sverige kommer också troligtvis fortsätta och fördjupa sitt samarbete med NATO och Finland. Det kommer säkert även höras flera röster om att Sverige bör gå med i NATO.

Bör vi vara oroliga i Sverige?

Idag finns det dock inte någon större fara att Ryssland ska agera militärt mot Sverige. Ryssland har helt enkelt inte tillräcklig militär kapacitet att agera på flera fronter. Det mesta av den ryska militären är redan mobiliserad mot Ukraina. Sverige har inte heller likadana historiska band till Ryssland som Ukraina eller en stor rysktalande befolkning som Putin kan hävda att han ska skydda.

Biter sanktioner på Ryssland?

Om Ryssland utesluts från det internationella systemet för banköverföringar, SWIFT, blir den ekonomiska effekten kraftig. Men sanktionerna kommer även att påverka den europeiska ekonomin negativt eftersom Ryssland säljer mycket olja och gas. Troligtvis blir det en viljornas kamp om vilken sida som kan tåla mest stryk innan man måste göra eftergifter.

Vad tror du händer nu?

Putin hoppas att kriget kommer att ta slut snabbt. Oavsett hur mycket mark han lyckas erövra kommer han säkert att deklarera inom en vecka att han nått de mål som han avsåg att nå. Kriget kostar ju mycket för Ryssland. Men konflikten kommer säkert att pågå mycket längre än Putin hoppas så länge Ukraina har försvarskapacitet och västvärlden har råd att hålla ekonomiskt tryck på Ryssland.

Kontakt

Vertikals Guest blogger

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.