Vad händer i Ukraina nu?

2022-03-31

En dryg månad efter Rysslands invasion i Ukraina svarar Marco Nilsson, universitetslektor och docent i statsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation, på ytterligare frågor om konflikten och dess eventuella framtida vägar.

Ukrainsk flagga vajar i solnedgång

Photo by Anastasiia Krutota on Unsplash

Vad är utmaningen just nu för Putin?

Utmaningen för Putin är att avsluta kriget utan att förlora ansiktet. Inrikespolitiskt innebär detta att han måste övertyga ryssarna om att han har nått sina mål och framgångsrikt försvarat Rysslands intressen. Problemet är att det blir svårt för honom att dölja att tusentals ryska soldater stupat och att de främst de fattigaste ryssarna redan börja lida ekonomiskt på grund av att sanktionerna lett till ökade matpriser. Att avsluta kriget utan att förlora ansiktet innebär utrikespolitiskt att länderna i väst fruktar Rysslands makt och tar hänsyn till dess intressen. Problemet är att även om de fruktar Ryssland har det ökade hotet även fått länder i den tilltänkta inflytelsesfären, så som Sverige och Finland, att vända sig mera västerut.

Hur länge tror du att Ukraina orkar att strida?

Med militärt stöd från väst och en stor kampvilja kan Ukraina strida i flera månader. Men det kommer inte att räcka till för att helt avvisa de ryska trupperna. Dessutom fortsätter ryska missiler och artilleriet att döda civila och orsaka stor skada på städer som kan ta åratal att återuppbygga. Därför lönar det sig inte att fortsätta kriget om Ryssland accepterar en rimlig kompromisslösning.

Tror du att parterna kan komma överens?

Ryssland har sänkt sina målsättningar och verkar inte längre försöka ockupera Kiev och få till stånd ett regimskifte. Anledningen är troligtvis Rysslands överraskande låga militära kapacitet och de ekonomiska problem som orsakats av sanktionerna. Dessutom har Ukraina insett att stödet från väst, i form av vapen och pengar, inte kommer att räcka till för att helt och hållet avvisa den ryska militären från ukrainskt territorium. Detta betyder att båda sidors förväntningar om vad som kan nås med fortsatt krigsföring har närmat sig varandra, dvs. det har uppstått ett förhandlingsutrymme.

Hur allvarligt är hotet om kärnvapen?

Risken att Ryssland skulle använda kärnvapen är låg så länge NATO inte skickar sina egna trupper in i Ukraina, vilket skulle sprida kriget. Rysslands kärnvapendoktrin säger nämligen att landet endast använder kärnvapen om landets existens är hotad. Det är naturligtvis Putin som avgör vad detta betyder, men eftersom Ukraina verkar ha gett upp tankarna på ett NATO medlemskap har risken minskat avsevärt. En viktig målsättning för Putin var ju att stoppa utvidgningen av NATO för att skapa en rysk inflytelsesfär.

Kommer Ryssland att kunna inta Kiev?

Nej, det ser inte ut så idag. Tvärtom, de ukrainska trupperna verkar ha tagit tillbaka små områden runt Kiev. Ryssland fortsätter dock bombardemanget för att sätta press på Ukraina så att de ska göra större eftergifter i fredsförhandlingarna.

Kommer Ryssland att släppa kravet på att störta den demokratiska folkvalda regeringen?

Ja, Putin har inte nämnt detta krav på ett tag, antagligen på grund av att de ryska trupperna inte lyckats ockupera Kiev.

Vad vill Ryssland nå idag?

Putin har inte lyckats ockupera Kiev för att få till stånd ett regimskifte. Inte heller har han lyckats ta över hela den strategiskt viktiga Svartahavskusten med hamnar och vägar till den ryssvänliga utbrytarregionen Transnistrien i Moldavien. Det mest troliga är att han nu kommer att försöka stabilisera sin kontroll över främst östra Ukraina så att det blir ett enhetligt område under ryskt inflytande. För att fullborda skapandet av en landkorridor till Krimhalvön fortsätter Ryssland även sina ansträngningar att inta den omringade staden Mariupol.

Kontakt

Vertikals Guest blogger

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.