"Lag och ordning är fortsatt väljarnas viktigaste frågor inför valet"

2022-08-29

Med knappt två veckor kvar till riksdagsvalet så svarar Marco Nilsson, universitetslektor och docent i statsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation, på frågor om bland annat de viktigaste frågorna, vad som kommer att avgöra valrörelsen och om det spända omvärldsläget kommer att påverka utgången.

Riksdagen. Foto: Riksdagen/Melker Dahlstrand

Vilka kommer att bli de viktigaste frågorna inför valet?

Lag och ordning är fortsatt väljarnas viktigaste frågor inför valet. Gängvåldet har inte minskat vilket oppositionen har fokuserat på under valrörelsen. De flesta berörs inte direkt av våldet men det syns mycket i medierna, vilket har gjort frågan besvärlig för regeringen. Även sjukvård och skola är viktiga valfrågor. Sjukvården har haft stora problem med bemanning och att erbjuda jämlik vård oavsett var i landet man bor. Även skolan upplevs som ojämlik av många när vissa skolor har större ordningsproblem än andra och friheten att välja skola ibland begränsas av årslånga köer till friskolor.

Hur avgörande är det för valutgången att Miljöpartiet & Liberalerna klarar 4%-spärren?

Om ett litet parti inte klarar 4%-spärren kan det allvarligt minska ett blocks förmåga att skapa ett regeringsunderlag. När skillnaden mellan de två blocken är så liten är varje parti, även de med få riksdagsledamöter, ytterst viktiga.

Kommer de att klara spärren?

Tidigare har det funnits en tendens att stödrösta på mindre partier så att de klarar 4%-spärren. Förvånansvärt många röstar inte på det parti som bäst passar ens politiska åsikter utan väljer parti mer strategiskt. Därför är det troligt att även de mindre partierna kommer att klara av spärren.

Vad tror du kommer att avgöra valrörelsen?

Om situationen i Ukraina och ekonomin plötsligt skulle förvärras ännu mer skulle det båda gott för oppositionen. Mycket av utfallet kommer att bero på regeringens förmåga att framstå som handlingskraftig och oppositionens förmåga att bjuda högre när det gäller förlag på hur man ska handskas med våldet, skolan och vården.

Socialdemokraterna har gått mycket uppåt under Magdalena Andersson, kommer det att hålla i sig?

Magdalena Andersson har lyckats etablera sig ganska stabilt på statsministerposten och hon framstår ofta som bestämd. Men samtidigt har hon haft svårt att balansera mellan stödet från Västerpartiet och Centern och Sverige har många problem som oppositionen hakat sig på, vilket kan bli avgörande på valdagen.

Påverkar det spända omvärldsläget valet och i så fall hur?

Nato-frågan är inte länge lika aktuell som för ett par månader sedan. Om inget nytt sker i Sveriges relation till Turkiet inför valet kommer Nato-frågan inte ha en stor betydelse på valet. Både högeroppositionen och regeringen vill ju att Sverige ska bli en medlem så snart som möjligt för att öka den militära säkerheten. Men kriget i Ukraina är en osäkerhetsfaktor som även påverkat Sveriges ekonomi negativt. Oförutsedda händelser i kriget och Rysslands agerande kan göra den ekonomiska situationen ännu sämre för Sverige, speciellt om energipriserna stiger ännu högre, vilket skulle kunna öka stödet för oppositionen.

Kontakt

Vertikals Guest blogger

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.