Karlshamn sticker ut i ett allt mer segregerat Sverige.

Lästid: 6-10 minuter
Kategorier: Segregation

I mitt blogginlägg för två veckor sedan visade jag att boendesegregationen i Sverige som helhet har ökat sedan 1990. Detta följdes av mitt blogginlägg förra veckan, där jag gav en ögonblicksbild över graden av segregation i Sveriges arbetsmarknadsregioner (FA93), vilken visade på relativt stora regionala skillnader. För att knyta samman dessa två aspekter av segregation fokuserar jag nu på regionala skillnader i förändringen i segregation över tiden.

För att ge en bild av dessa skillnader visar tabellen nedan de 25 mest segregerade arbetsmarknadsregionerna 1990, respektive 2011.

19902011
RegionOlikhetsindexRegionOlikhetsindex
Karlshamn0,3936Södertälje0,3924
Södertälje0,2805Malmö0,3493
Göteborg0,2725Linköping0,3439
Malmö0,2716Göteborg0,3371
Trollhättan0,262Trollhättan0,3234
Halmstad0,2545Karlskrona0,3165
Mariestad0,2402Kristianstad0,2983
Skövde0,2373Jönköping0,294
Växjö0,2307Norrköping0,2858
Strömstad0,224Halmstad0,2723
Borås0,2236Helsingborg0,2714
Nyköping0,2194Borås0,2708
Norrköping0,2179Stockholm0,2697
Oskarshamn0,2175Örebro0,2596
Jönköping0,2134Växjö0,2586
Uppsala0,2112Lidköping0,2567
Lidköping0,208Kalmar0,2478
Luleå0,2074Karlshamn0,2476
Helsingborg0,2067Strömstad0,2466
Motala0,199Skövde0,2331
Katrineholm0,1981Uppsala0,2287
Kalmar0,1978Katrineholm0,2281
Karlskrona0,1972Umeå0,2279
Köping0,196Uddevalla0,2215
Stockholm0,1958Mariestad0,2181

År 2011 var Södertälje den mest segregerade regionen i Sverige. Med ett olikhetsindex på 0,3924 behövde nästan 40 procent av befolkningen med utländsk bakgrund flytta till ett annat område inom regionen för att uppnå samma fördelning som befolkningen med inhemsk bakgrund. Denna siffra kan jämföras med 28 procent år 1990, då Södertälje placerade sig som tvåa efter Karlshamn (med en olikhetsindex på 0,3936). År 2011 låg Karlshamn på plats 18 med ett olikhetsindex på 0,2476, vilket innebär att segregationen i regionen faktiskt minskade rejält över tiden. Karlshamn är dock något av ett extremfall, i majoriteten av Sveriges regioner ökade segregationen mellan 1990 och 2011. Detta framgår av figuren och tabellen nedan, vilka visar förändringen i segregation, mätt i procentenheter, mellan 1990 och 2011.

map_segregation

RegionFörändring
Linköping15,14
Kristianstad14,16
Karlskrona11,92
Södertälje11,2
Örnsköldsvik9,62
Örebro9,2
Uddevalla8,23
Jönköping8,06
Malmö7,76
Stockholm7,39
Norrköping6,79
Eskilstuna6,53
Helsingborg6,47
Göteborg6,45
Nässjö6,19
Trollhättan6,14
Värnamo5,28
Karlstad5,14
Kalmar5
Lidköping4,86

 

I fyra arbetsmarknadsregioner, Linköping, Kristianstad, Karlskrona och Södertälje, ökade olikhetsindexet med över tio procentenheter, vilket innebär en relativt kraftig ökning av segregationen. Värt att nämna är att det även på regional nivå sker en gradvis ökning över tiden, liksom bilden var för Sverige som helhet. Det är alltså inte någon enskild händelse som gör att segregationen ökar, vilket innebär att denna utveckling kan förväntas fortsätta om inga aktiva åtgärder tas för att bryta trenden.

Även om utvecklingen av segregationen i sig är intressant att studera, är de potentiella och faktiska konsekvenserna av den, för enskilda individer samt för ekonomier som helhet, än mer betydelsefulla. Den allmänna uppfattningen är ofta att segregation är något negativt, likaså är det detta som mitt första blogginlägg i ämnet antydde. Det finns dock studier som visar på positiva effekter av segregation, exempelvis på grund av lokala sociala nätverk som ofta bildas inom grupper av människor med liknande bakgrund (eller andra typer av egenskaper). Dessa nätverk kan leda till ökad informationsspridning om sysselsättningsmöjligheter, samt att samarbeten och företag, och därmed jobb, skapas. Det finns alltså flera aspekter av segregation och mer empirisk forskning krävs för att bena ut vad som egentligen följer i den växande segregationens fotspår. Som ett första litet steg i detta kommer jag nästa vecka presentera samband mellan segregation och sysselsättning.

Övriga bloggposter på temat segregation: 

Ett segregerat Sverige del 1.

Ett segregerat Sverige del 2.

Karlshamn sticker ut i ett allt mer segregerat Sverige.

Segregation och sysselsättning

Toppen (och botten) i segregationsligan. Karlshamn sticker ut.

Linköping – regionen där segregationen ökar mest

Lämna en kommentar