Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Industriell marknadsföring och inköp (Industrial Marketing and Purchasing) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper och förmågor inom industriell marknadsföring och inköp. Särskilt fokus ges på interfunktionellt samarbete mellan individer, funktioner och företag som kritisk faktor för konkurrenskraftig produktframtagning och en hållbar affärsverksamhet.

Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande begrepp inom industriell marknadsföring och inköp.
- Kopplingen mellan industriell marknadsföring och inköp och övriga delar i en organisation.
- Betydelsen av relationer, nätverk och strategier för industriell marknadsföring och inköp.
- Metoder för att samla in och analysera marknadsinformation.
- Organisationers köpbeteende.
- Entreprenöriellt förhållningssätt till industriell marknadsföring och inköp kopplat till innovation, risk och osäkerhet förbundet med produktframtagningsprocessen.
- Socialt ansvarstagande och kopplingen till industriell marknadsföring och inköp – corporate social responsibility (CSR) och hållbarhet.
- Industriell marknadsföring och inköp på en internationell marknad.
- Etiska och juridiska aspekter.

Förkunskapskrav

Kurser omfattande minst 150 hp inom programmet ska vara godkända samt genomgångna kurser i Logistik 7,5 hp och Industriell ekonomi 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TIMS22
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-06-14 15:34:14