Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Human-System Integration 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger kunskaper och insikter om hur smarta fabriker är uppbyggda och strukturerade och hur ideer relaterade till Industri 4.0 kan realiseras. Detta innebär att dessa begrepp behandlas både utifrån tekniska krav och möjligheter och gällande människors arbete i dessa system.

Kursen innehåller följande moment:
- Smarta fabriker, cyber-physical systems, automation och Industri 4.0. Definitioner och relationer mellan dessa begrepp
- Cyber-physical systems i tillverkning och underhåll
- Vertikal integration
- Horisontell integration
- Automation, teknikgrund – struktur - nivåer
- Människan i högteknologiska system – kontroll och styrning
- Kognitiva krav och begränsningar
- Kopplingar till övriga informationssystem och datahantering

Förkunskapskrav

Kurser omfattande minst 150 hp inom programmet ska vara godkända inklusive Produkt- och processergonomi 7,5 hp och Industriella produktionssystem 7,5 hp samt Intelligent dataanalys 7,5 hp

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1F
Kurskod/Ladokkod: TS4S22
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-06-07 12:35:15