• Paul Batalden på besök

  Idag (19 sept) har vi på besök av Paul Batalden, en grundarna till Jönköping Academy och som verkat som gästprofessor på Hälsohögskolan under många år.
 • Konferens om kvalitets- och patientsäkerhet i Sydkorea

  ISQua, International Society for Quality in Health Care är en stor internationell organisation som arbetar för bättre kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvård. ISQua arbetar med utbildning, kunskapsspridning, utvärdering och ackreditering för att stöda utvecklingsarbetet. Boel Andersson Gäre och Axel Ros är medlemmar i ISQuas International Academy of Quality and Safety.
 • Två dagar av strategi och teambuildning

  Den 6-7 september bjöd Jönköping Academy for Improvement of Heath of Welfare (JA) in till strategidag följt av teambuildning och samtal kring gemensamma ansökningar, på Mullsjö Hotell och Konferens.
 • 2 konferenser om social innovation

  Forskningskonferens om social innovation i välfärd, hälsa och arbetsliv. Följt av en dag om innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv. Välkommen till två konferesdagar i Malmö.
 • Masterstudenterna tar examen

  Vid Hälsohögskolans avslutningshögtid i fredags var Pingstkyrkan i Jönköping fullsatt till sista plats. Studenterna på Masterprogrammet i förbättringsvetenskap och ledarskap tog examen efter tre års studier och under den stämningsfulla avslutningshögtiden delade Jönköping Academy ut priset The Paul Batalden award for best Master Thesis in improvement.
 • Mobilkörkort

  Frida Lygnegård har på uppdrag av Telia utvärderat ”Mobilkörkortet” – ett digitalt verktyg för barn i åldern 6-9 år som ska hjälpa barn och deras föräldrar att känna sig tryggare på nätet.
 • Inkludera målgruppen i vården - DN lyfter studie

  Det finns ett behov av jämlik preventivmedelsrådgivning och att inkludera målgruppen i utveckling av vården. Familjeplanering i utsatta områden väcker känslor.
 • 10 lessons from 20 years in QI

  Boel Andersson Gäre representerade Jönköping Academy på International Forum on Quality and Safety i Köpenhamn.
 • Så ska fler som utsätts för sexuellt våld få hjälp

  P4 Jönköping och SVT uppmärksammar JA:s forskning
 • Mobilt vårdteam för äldre döva

  ”Jag dör hellre i min ensamhet hemma än vistas ensam bland äldre och personal som inte kan teckenspråk”. Citatet kommer från en döv äldre person i landet, och belyser den oro som många äldre döva känner inför att åldras.


Foto: Johan Werner Avby