Paul Batalden

Paul Batalden på besök

Idag (19 sept) har vi på besök av Paul Batalden, en grundarna till Jönköping Academy och som verkat som gästprofessor på Hälsohögskolan under många år.

Paul har en bakgrund som barnläkare vilket ledde honom till att se behovet av en fördjupad förståelse för system och hur de fungerar. Det har lett till att han under många år utvecklat, undervisat, forskat och blivit en av världens förgrundsgestalter för utvecklingen av kvalitetsförbättring inom välfärdssektorn.

Vid sitt möte med lärarna på avdelningen för kvalitetsförbättring och ledarskap, berättande han om resan mellan praktiken och akademin ur en personlig synvinkel och drog paralleller till vår egen utveckling av forskning och utbildning.

Paul är också grundare till IHI (Institutet for Healthcare Improvement), som fokuserar på kvalitetsförbättring och patientsäkerhet i hälsa och sjukvård. Region Jönköpings län har haft samarbete med IHI i mer än tjugo år.

Under sitt besök i Jönköping denna vecka kommer Paul även att medverka på Utvecklingskraft, en välbesökt konferens arrangerad av Region Jönköpings län.
- Pauls inbjudan till reflektion över vad som behövs för att utveckla och stödja Jönköping Academy’s förmåga och attraktionskraft för att röra oss mot visionen att bidra till förbättring av hälsa och välmående på individ och befolkningsnivå, är avgörande för att hålla samtal och aktiviteter levande, säger Boel Andersson Gäre på Jönköping Academy.

2023-09-19