Internationella kvinnodagen – här har kvinnor det bäst

2014-03-05

Det är den internationella kvinnodagen den 8 mars. Det är en bra påminnelse om att det finns en del saker kvar att arbeta på – inte bara i Sverige utan också globalt. Där vi diskuterar lika lön och förmåner, diskuterar andra rätten till att gå i skola, att arbeta och inte minst rätten till ett självständigt liv. För ett par år sedan gjorde jag och Richard Florida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.en gemensam studie där vi, baserat på en rad rapporter om kvinnors situation runt om i världen, ett eget framtaget index som vi kallade Women’s Opportunity Index. Inför den stundande internationella kvinnodagen känns det viktigt att uppmärksamma dessa siffor igen.


alt

Den första rapporten vi baserade vårt mått på var det av FN framtagna Gender Inequality Index Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. (samtliga kartor är gjorda av Zara Matheson, min kollega vid Martin Prosperity Institute Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.):

Gender Inequality

Detta index inkluderar mått som visar på olika förutsättningar för män och kvinnor med avseende på (1) deltagande på arbetsmarknaden, (2) utbildningsnivåer och politiskt deltagande, samt (3) hälsa relaterat till barnafödande. Ju mörkare område på kartan, desto sämre är det ställt med jämställdheten mellan kvinnor och män inom dessa områden.

Den andra rapporten som vi inkluderade i vår studie var The Gender Gap Index Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.som publiceras av World Economic Forum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

Gender Gap

Detta index fokuserar på fyra områden: (1) den ekonomiska situationen och de ekonomiska möjligheterna, (2) politisk makt, (3) utbildningsnivåer, samt (4) hälsa och livslängd. Observera att här innebär en mörkare markering att landet ligger bättre till (till skillnad från den första kartan).

Den tredje studien vi tittade på var Gender Equity Index Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. publicerad av Social Watch Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

Gender Equity

Detta index inkluderar mått på utbildning, ekonomisk situation och makt. Ju mörkare markerat ett land är, desto mer jämställt är det.

Den fjärde och sista studien vi tittade på var FNs Gender Empowerment Index Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.vilket fokuserar på politisk och ekonomisk makt. Det inkluderar mått på andel kvinnor i parlamentet, andel kvinnor i ledande positioner inom näringslivet samt skillnaderna i inkomst mellan kvinnor och män (se kartan nedan. Ju mörkare, desto mer lika maktsituation).

Gender Empowerment

Baserat på dessa fyra studier skapade jag och Richard Florida det index som vi kallat Women’s Opportunity Index, som är ett mått på i vilken utsträckning länder har lika förutsättningar för kvinnor och män sett ur ett globalt perspektiv. Kartan nedan illustrerar situationen för världens länder:

Womens Opportunity Index

I toppen av listan finner vi: Sverige (0.882), Belgien (0.864), Norge (0.853), Finland (0.852) och Tyskland (0.839), med andra ord ligger de skandinaviska länderna väl till vad gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. De länder som kommer därnäst är Island, Holland, Nya Zeeland, Kanada och Australien. Danmark kommer på 13:e plats följt av Storbritannien och USA på plats 14 respektive 15.

I botten av vår lista finner vi Sudan (0.145), Jemen (0.192), Tchad (0.252), Elfenbenskusten (0.289) och Togo (0.292), med andra ord finner vi en klar överrepresentation av afrikanska stater här, en kontinent som just nu står inför fler öppenhets- och jämställdhetsproblem. Vidare finner vi även Pakistan, Etiopien, Syrien, Kamerun och Bangladesh i botten.

Skillnaderna mellan topp- och bottenländerna på vår lista. Sveriges hedrande förstaplats skall vi naturligtvis vara stolta över, men det är inte ett mått som innebär att vi nu är i mål. Inte heller är det något vi skall ta läget för givet. Tvärtom skall det naturligtvis alltid målet vara att förutsättningarna i livet skall vara desamma – oavsett kön – och att detta är värt att fortsätta kämpa för.

 

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.