Framtiden är en möjlighet!

2017-09-28

I måndags genomfördes, inom ramarna för Forum Förnyelse, ett seminarium på temat ”Framtidens fabrik”. Intresset var mycket stort och 6o stycken aktörer i länet var lockade att lyssna på föreläsare och diskutera utmaningar och möjligheter för den svenska tillverkningsindustrin.


alt

Fyra föreläsare gav sitt perspektiv på framtidens fabrik. Cecilia Waroll från Teknikföretagen presenterade Produktion 2030 och ambitionen med att främja Industri 4.0. Därefter gav Mats Jackson, forskare på JTH sin syn på produktionssystem för kunskapsintensiva produkter och hur automation och flexibilitet är nödvändigt för ökad industriell konkurrenskraft. Jonas Lindholm som är affärsutvecklare på Saab Combitech var näst i programmet och underströk att utveckling är att se utmaningarna men också möjligheter med nya teknologier. Eftermiddagen avslutades av Forum Förnyelses egen forskare Mikaela Backman som visade att Jönköping är relativt bra på att matcha sin arbetsmarknad och ta tillvara på kompetensen hos de utlandsfödda individerna.

Alla föreläsares kunskap, erfarenheter och framtidsspaningar kan sammanfattas i ett antal huvudrubriker som är viktiga att ta med sig in i framtiden.

Hållbarhet och digitalisering är grunden för framtidens industri

Detta gäller inte bara i Sverige utan är verkligheten i alla industrialiserade länder vilket gör det än mer viktigt för den svenska tillverkningsindustrin. Företagen är tvungna att arbeta med ett större helhetsperspektiv och ett större fokus på cirkulära materialflöden. Vad det gäller digitaliseringen så har den länge varit närvarande men den har ökat i hastighet därmed också i förändringsbehov. Det betyder också att digitaliseringen även ibland skapar identitetskriser i företagen där det ibland är svårt att avgöra om man främst tillhör tillverkningsindustrin eller IT-sektorn.

Vi måste balansera komplexitet och flexibilitet

Den svenska industrin måste öka sin förändringsförmåga mot en digitaliserad och resurssnål produktion. Teknikmöjligheterna är komplexa men en viktig del i arbetet kring detta är att synliggöra nyttan och ambitionen med dessa. Det minskar den upplevda komplexiteten.

Det är stora utmaningar kring vår åldrande befolkning och kompetensförsörjning

Majoriteten av de sysselsatta i Sveriges kommuner har en ökande försörjningsbörda att bära och det är ett stort gap mellan de som träder ur- respektive in på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt tycks det vara svårt för utbildningssystemet att vara uppdaterade gentemot Industri 4.0. Det är svårt att veta vad som behövs i utbildningen idag när vi inte vet vad industrin kräver imorgon.

Samverkan är a och o för att vara en konkurrenskraftig industri i framtiden

Digitaliseringen måste vara inkluderande, inte exkluderande. Samarbete och samverkan är den enda hållbara vägen att gå om vi ska klara av att vara en hållbar och konkurrenskraftig industri i de globala värdekedjorna som industrin verkar i idag.

Som en sista sammanfattning av eftermiddagen så citerar vi gärna Jonas Lindholm på Combitech: ”Framtiden är en möjlighet och det är ingenting industrin kan fundera på om de vill hoppa på. Det är en ren nödvändighet”.

Om du vill veta mer, besök gärna Forum Förnyelse hemsida där information finns om kommande aktiviteter: här  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild 1 Framtidens Fabrik

Sara Johansson, vår projektledare hälsar alla deltagare välkomna.

Bild 2 Framtidens Fabrik

Jonas Lindholm, SAAB Combitech pratar om utmaningar och möjligheter inom industrin

Bild 3 Framtidens Fabrik

Paneldebatt, från vänster. Mikaela Backman – JIBS, Mats Jackson JTK, Jonas Lindholm – SAAB Combitech och Jonas Ekeroth – Handelskammaren i Jönköping

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.