Förändrades oron för Corona över tid?

2023-02-03

Relativt tidigt in i pandemin satsades det oerhört stora medel globalt på att få fram ett vaccin. En rad rapporter kom om de olika test-omgångar som gjordes och vaccinens olika grad av effektivitet.

Samtidigt fanns det en relativt stor grupp skeptiker som misstrodde vaccinet bland annat baserat på att det hade tagits fram relativt snabbt. Men det fanns också en mer omfattande grupp som såg vaccinet som en möjlighet att ta samhället tillbaka till ett tillstånd som var mer normalt och inte minst som gjorde att man nu kunde skydda sig mot svår sjukdom och död.

Hösten 2020 präglas i hög grad av väntan på vaccin, men samtidigt så kommer en kraftig andra våg i pandemin som gör att många av de restriktioner man hade trappat ner på under sommaren nu infann sig igen och i hög grad påverkade vardagen.

I den enkät vi arbetar med framgår det när svaret har kommit in. Vi tittar därför på svaren som inkom under hösten 2020, dvs. månaderna fram till dess att de första vaccineringarna började, men då vi samtidigt befann oss i en kraftig andra våg av pandemin. Tabellen nedan visar på hur svaren fördelades:

Oro över tid

Här ser vi att oron stiger under hösten vilket säkert kan förklaras med att de negativa effekterna av den andra vågen är mer omfattande än den positiva förväntan inför de första vaccinationerna.

Men hur uppfattade man då de restriktioner som hade kommunicerats under pandemins gång. Det kommer vi att titta på i nästa bloggpost.

Covid-19 effects on life-quality

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.