Samhällsnyttig forskning - finansierad av The Hamrin Foundation

Vertikals logo

Finansierad av The Hamrin Foundation

Jönköping International Business School fick över 20 miljoner kronor från familjeägda The Hamrin Foundation. Pengarna ska finansiera ny samhällsnyttig forskning i nationalekonomi och företagsekonomi med fokus på aktuella områden. Totalt beviljas sex ansökningar en finansiering på över 20 miljoner kronor. De beviljade projekten kommer att starta upp under 2024 och pågå som längst till och med 2026.

Här presenteras forskningsprojekten i bloggformat.

Jönköping International Business School fick över 20 miljoner kronor från familjeägda The Hamrin Foundation. Pengarna ska finansiera ny samhällsnyttig forskning i nationalekonomi och företagsekonomi med fokus på aktuella områden. Totalt beviljas sex ansökningar en finansiering på över 20 miljoner kronor. De beviljade projekten kommer att starta upp under 2024 och pågå som längst till och med 2026.

Här presenteras forskningsprojekten i bloggformat.