Lyssna, vi har något att säga!

2021-10-22

Nu finns rapporten “The State of the World’s Children 2021” utgiven via UNICEF. Denna rapport utvärderar nyckelfaktorer som påverkar barns hälsa utifrån hur globala trender påverkar barn. Årets rapport handlar om barn och ungdomars psykiska hälsa och välmående. I Sverige har det i samarbete med Trygg Hansa och Karolinska Institutet tagits fram en svensk delrapport för att belysa situationen för barn och unga i Sverige. Rapporten har titeln ”Lyssna, vi har något att säga”.

Barn som tittar på en jordglob

Foto: iStock Photo

I förra veckan deltog jag i ett av UNICEF-Sverige anordnat webbinarium där UNICEF:s årliga rapport The State of the Worlds Children 2021presenterades. Moderator var UNICEF-Sveriges generalsekreterare Pernilla Baralt. Enligt UNICEF är ett av syftena med rapporten att samla in data från barn och ungdomar själva för att möjliggöra att deras röster blir hörda gällande hur de ser på orsaker till psykisk hälsa och vilka åtgärder som krävs. Sverige behöver göra mer när det gäller barns psykiska hälsa, vi behöver sänka tröskeln till elevhälsan, jobba med de stämplar och etiketter som kommer med begreppet psykisk ohälsa. Vi behöver jobba fram konkreta metoder för att barn ska kunna få hjälp utan att ha en diagnos.

En av ungdomarna som medverkade i webbinariet representerade organisationen Tilia, en ideell organisation för ungas psykiska hälsa. Han uttryckte detta på ett mycket bra sätt genom att konstatera att ”man kanske inte är tillräckligt sjuk för att söka vård men man behöver stöd ändå”. Precis detta handlade min avhandling om där jag samlade in svar från ungdomar som själva fick skatta sin upplevelse av hur man upplever att vardagen fungerar och om man upplever bekymmer inom något eller några områden, oavsett om man hade en diagnos eller inte.

Resultatet av den svenska delrapporten visar bland annat att barn idag blir stressade av omgivningens förväntningar, av sociala medier och av känslan av att man måste vara lyckad. Man oroar sig för att inte passa in och att uteslutas från sociala grupperingar. Rädslan för att hamna i utanförskap är påtaglig det är vanligt att det förekommer kränkningar dygnet runt på exempelvis sociala medier. UNICEF-ambassadören Morgan Alling medverkade i webbinariet och beskrev just utanförskapet som en ”fruktansvärd mänsklig kostnad”.

Rapporten tar också upp att hur man märker att någon mår dåligt och barn och ungdomar som medverkat i studien beskriver att det kan handla om att man drar sig undan, visar ett plötsligt överdrivet träningsbeteende eller att man blir bråkig eller våldsam

”Du försöker göra ditt bästa för att visa att du inte är ledsen” (s.14)

Ovanstående citat visar på vikten av att vi vuxna måste förstå att det inte alltid syns att någon mår dåligt. I rapporten ger barn och ungdomar rekommendationer kring vad de anser kan göras för att barn ska må bättre. Det handlar bland annat om att man ska prata med någon vuxen, hitta stunder för att ta det lugnt, stänga av mobilen och att söka vård om man behöver hjälp. Kloka funderingar från barnen och då krävs det ju också att det faktiskt finns en vuxen att prata med, att det finns ett tillåtande synsätt på att ibland få ta det lugnt och vila, att vuxna lägger ifrån sig telefonen och att det finns en god och tillgänglig vårdapparat dit barn och unga kan höra av sig.

Nordiska ministerrådet har en tvärsektoriell strategi för barn och unga där visionen för det nordiska samarbetet är att bli världens mest hållbara region år 2030. Barn- och ungdomsrättsperspektivet ska synas i hela det nordiska samarbetet och handlar i huvudsak om att kunskaper om barn och ungdomars rättigheter, levnadsvillkor, kunskap och behov ska sättas i fokus enligt principen att vi vuxna också ska låta oss vägledas av barnen i kartläggningar och åtgärder som rör denna målgrupp. Det handlar också om att skapa förutsättningar och involvering i aktiviteter som rör just barn och unga vilket ligger väl i linje med arbetet för att uppnå målen i AGENDA 2030 där ett av de centrala temana är ”leave no one behind”.

Övriga medverkande i UNICEF-webbinariet var bland annat

Vera Siesjö, Senior Policy Advisor Hälsa, Sida

Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi, Karolinska institutet

Isak Sandell, volontär, Tilia

Alexandra Björnsson, Barnens försäkringsexpert, Trygg Hansa
Emelie Weski, vice ordförande för LSU, Sveriges ungdomsorganisationer Sverige

Anna Bessö, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet
Ing-Marie Wieselgren, Projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Läs rapporten “The State of the Worlds Children 2021" här

Läs den Svenska delrapporten här

Frida Lygnegård

Lärare och forskare vid Hälsohögskolan.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.