JIBS master-utbildning rankas bland världens bästa

2021-09-13

Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) har lyckats ta sig in på den prestigefyllda listan över världens bästa master-utbildningar som Financial Times årligen sammanställer.

Vi ser denna ranking som en viktig milstolpe och som ett resultat av flera års målmedvetet arbete med kvalitet och relevans i utbildningen. Att vi, som en av endast tre svenska handelshögskolor, tar oss in på listan ger oss en form av bekräftelse. Det medför också ett ansvar att fortsätta leverera utbildning på absolut högsta nivå för att leva upp till de höga förväntningar som följer med rankingen.

Rankingen bygger till stor del på data från de studenter som tog sin examen 2018 och som nu alltså har kommit några år in i sitt yrkesliv. Bland faktorer som mäts kan nämnas anställningsbarhet, karriärutveckling, löneutveckling, måluppfyllelse och internationell mobilitet. Eftersom vi lovar våra studenter att vår utbildning ska bidra till att de får bra liv och karriärer är vi glada över att kunna presentera konkreta bevis för att dessa löften infrias.

Utöver alumnernas karriärdata bygger rankingen på faktorer som skolorna kan påverka genom sitt arbete med utbildningen och genom systematiskt kvalitetsarbete, som exempelvis diversitet, internationalisering, jämställdhet och forskningsanknytning. Eftersom vi är övertygade om att detta är viktiga faktorer som ger mervärde för våra studenter är det frågor vi arbetat systematiskt med under lång tid. Men antaganden om outputeffekter av satsningar på inputsidan kräver belägg, och det är endast genom att följa våra studenters liv och karriärer som vi kan mäta effekterna tillförlitligt. Att Financial Times ranking bygger på data hämtad direkt från våra alumners verkliga liv gör den trovärdig.

Rankingen stärker våra möjligheter att fortsätta attrahera och utbilda de allra bästa studenterna och att få dem att utnyttja sin potential tillfullo. Den stärker också våra möjligheter att samarbeta med andra internationellt ledande handelshögskolor samt vår attraktionskraft vid rekrytering av internationellt ledande forskare och lärare. Sammantaget gör detta att ett genombrott i form av en ranking, där tröskeln för att komma med är så pass hög som hos Financial Times, skapar goda förutsättningar för fortsatt positiv utveckling. Vår ambition är att ta tillvara dessa förutsättningar och att detta arbete ska spilla över på resten av högskolan och på regionen där vi verkar.

Som VD och akademisk ledare för JIBS får jag ibland nypa mig i armen när jag tänker på vad vi lyckas åstadkomma tillsammans – medarbetare, studenter, alumner, samarbetspartners och finansiärer.

Läs mer om Financial Times Master in Management 2021 ranking här

Läs nyheten med ytterligare information och kontaktuppgifter här

Jerker Moodysson

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.