Vad gör du på Alla hjärtans dag? – Dags att prata om vem som äger i våra kärleksrelationer!

2022-02-14

En romantisk middag för två kanske? Ta tillfället i akt och prata om kärlek och ekonomi. Det känns kanske inte som det mest romantiska ämnet att dra upp när ljusen står tända på bordet och ni tittar varandra djupt in i ögonen. Vad spelar det för roll tänker ni? Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Riktigt så enkelt är det inte, vem som äger vad spelar roll. Idag släpper Ownershift sin fjärde rapport Ägande i nöd och lust där ägandet i våra kärleksrelationer kartläggs.

Författare

Idag befinner sig ungefär 5 miljoner vuxna personer i Sverige i en olikkönad kärleksrelation, det motsvarar 58 procent av alla vuxna. Av dessa äger 64 procent en fastighet som i genomsnitt har ett taxeringsvärde på ca 3 miljoner kronor. Kvinnorna äger i genomsnitt 45 procent och männen 55 procent. Med andra ord så äger män generellt 20 procent mer än kvinnor i de kärleksrelationer där det finns ett fastighetsvärde. Fördelningen av ägandet av fastighetsvärde är dessutom ojämnt fördelat över landet. Rapporten visar att av alla Sveriges kommuner så är det ingen kommun som har en skillnad mellan kvinnors och mäns ägande som är mindre än 5 procent. Storstadskommunerna kommer dock bäst ut.

Vem som äger i en relation spelar roll. Att äga ger makt och bestämmanderätt över den eller de specifika tillgångar som ägs. På så sätt kan man påverka utvecklingen av sin bostad, sin levnadssituation, sin närmiljö och samhället i stort. Det skapar också möjligheter att med hjälp av kapital välja nya banor i livet, såsom att bli egenföretagare eller att studera. Eller skilja sig.

Bland par som är gifta 2016 och skiljer sig under 2018 äger män i genomsnitt 17 procent mer än kvinnor under äktenskapet. Efter skilsmässan ökar denna skillnad till att män äger 75 procent mer. Det innebär att skillnaden ett kalenderår efter skilsmässan är drygt 4 gånger så stor som under äktenskapets sista år.

I de flesta kärleksrelationer i Sverige delar parterna lika på ägandet av fastigheter under relationen. Därför är det intressant att titta specifik på var som händer med ägandet för de par där ägandet av fastigheter delas lika under äktenskapet. Resultaten är att bland de par som äger lika under äktenskapet och skiljer sig 2018 så äger män i genomsnitt 68% mer än kvinnor efter skilsmässan. Under äktenskapet äger makarna 50/50 och efter skilsmässan äger kvinnor enbart 37% och män 63%.

En förklaring till ökningen i könsskillnader efter skilsmässa kan vara det faktum att kvinnor generellt har lägre lön än män vilket påverka deras möjlighet att ta lån. Det skulle kunna innebära att kvinnor inte har samma möjlighet att fortsätta äga fastigheter relativt männen men att de kan ha pengar investerade i andra tillgångar. Paret kan alltså ha delat lika på de värden de hade innan skilsmässan men att män snabbare går in på bostadsmarknaden igen medan kvinnor tar längre tid på sig eller att kvinnor köper bostadsrätter i större utsträckning än män. Detta verkar vara en rimlig förklaring, givet att förmögenhetsstatistiken (där bostadsrätter, utomlands innehav av fastigheter och andra tillgångar ingår) visar att män i genomsnitt äger 20 procent mer än kvinnor under pågående äktenskap ‒ kvinnor äger 45 procent och män 55 procent av all förmögenhet under äktenskapet ‒ och att denna könsskillnad i ägande består efter skilsmässa. Dock är det inte hela förklaringen då könsskillnaden i förmögenhet snarare ökar än minskar efter skilsmässa.

En annan förklaring kan vara att det finns brister i lagstiftningen när det kommer bodelningsprocessen som ska ske vid en skilsmässa. ”Det behövs lagändringar som ser till att en bodelning inte är så långdragen och kostsam att den inte går att driva till ett rättvisande resultat”, säger advokatsamfundets ordförande Mia Edwall Insulander i rapporten.

De flesta av oss kommer någon gång under livet leva i en parrelation. I parrelationer behöver vi ofta göra ekonomiska prioriteringar som påverkar både det gemensamma och de enskilda individernas ägande och ekonomi över lång tid framöver. Flera studier har visat att kvinnor generellt tar mer ansvar för hemmet (t.ex. föräldraledighet, vab och deltidsarbete). Dessutom verkar män i större utsträckning än kvinnor ta ansvar för familjens gemensamma sparande och investeringar. Det skapar olika förutsättningar för att äga. Det skapar även olika förutsättningar för att lämna en relation.

Så gör nu er relation en tjänst genom att sätta er ner och samtala kring er ekonomi och ert ägande. Ownershift hoppas denna lista kan vara ett stöd (klicka på bilden för att se den större):

Förstora bilden

Jönköping International Business School

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.