Livsviktiga förmågor kan motverka livsfarliga farligheter

2023-09-15

”Hit med lite farligheter” - Astrid Lindgren

I föredraget, Riskful Play talar Ahmed och Xinga om vikten att låta barn få ett skrubbsår istället för att påtala allt som är farligt. Vuxenvärlden behöver beakta pedagogiska utomhusmiljöer för och med barn utifrån lagar, policy, rekommendationer, råd och förmaningar men samtidigt uppmuntra till barns rörelse och lek. Hur har vi hamnat här? Där barn knappt har någon rörelsefrihet alls, får inte rullar sig nedför en brant slänt, gå balansgång på en liggande trästock eller klättra på en stor sten.

Risker och farligheter är några av livets ingredienser. Nyfikenhet är en mänsklig drivkraft, så sökandet efter spänning är något som vi måste få utöva. Spänning kan vara så enkel som att få möjlighet att springa fort och uppleva höjder genom att klättra i ett träd. Det är några exempel på vad yngre barn behöver få erfara. Det handlar om att skapa en balanserad riskbenägenhet, något som görs med barn tillsammans med en klok vuxenvärld. I takt med uppväxten uppstår andra risker och farligheter, vilket gör att varje människa behöver fått en stadig grund att stå på.

I dagens samhälle har barn och unga begränsad rörelsefrihet och motverkas i sitt sökande efter att kunna bygga upp en fysisk litteracitet, det vill säga kunna läsa av fysiska möjligheter som finns på olika platser. Barn och unga behöver kunna dra vissa slutsatser efter träning om vad som är farligt men möjligt att göra och samtidigt kunna undvika det som är livsfarligt. Om människor i unga år inte byggt upp ett fysiskt riskkapital som kan förebygga att de hamnar i livsfarliga situationer så kan det få motsatt effekt. Exempelvis att få uppleva spänning och fart genom att köra ett motorfordon långt över den tillåtna hastigheten. Ahmed och Xinga levandegör flera case som både blir ögonöppnare och ger en igenkänningsfaktor. Tomma och outnyttjade ytor som kan skapa rörelseglädje med hjälp av pappkartonger och lekredskap av gummi. Att få bygga och sedan riva ner ett kartongbygge leder både till viljan att bygga så högt som möjligt för att sedan lika förtjust få puta ner bygget. Att få slåss med skumgummistavar är ett sätt att tillåtas ”bråkleka”. Lek som är en livsviktig förmåga och inget tidsfördriv.

De 80 deltagare som deltog vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) eller via zoom fick med sig något som är viktigt på riktigt, det vill säga livsviktiga kunskaper om att skapa en mer balanserad risk och möjliggöra riskutvecklande aktiviteter.

Maria Hammarsten

Forskar om barns pedagogiska utomhusmiljöer, utomhuspedagogik, utomhusundervisning och lärande för hållbarhet. Tror på barns agentskap och kompetens genom att forska med och för barn ur barns perspektiv.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.