Våga ta steget att göra affärer i Afrika

2014-06-10

Många talar om alla goda affärsmöjligheter som idag finns i Afrika. Men vad bör proaktiva företagsledare som vill satsa på affärer i Afrika tänka på? Vilka steg bör de följa för att få en så god start som möjligt när beslutet om att satsa i Afrika är taget? En färsk uppsats från studenter på masterprogrammet Managing in a Global Context vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping ger ett svar på den frågan.


alt

För en tid sedan skrev jag en bloggpost på Vertikals.se med rubriken ”Sverige behöver färre småföretag”. Bloggposten fick en hel del uppmärksamhet eftersom vi normalt hör i debatten att Sverige behöver fler småföretag. Självklart stämmer det att vi behöver fler småföretag. Min poäng var dock att vi behöver färre småföretag i den meningen att fler mindre företag måste våga ta steget och växa till att bli medelstora. Sverige har förhållandevis många små och stora företag, men få medelstora företag.

Istället för att bara förlita oss på att vi får flera nya och små företag, behöver fler satsningar riktas mot hur redan befintliga företag kan ta steget (och risken) att växa. En bra möjlighet för många svenska företag är att växa genom internationalisering, dvs. genom start eller ökning av sin import- eller exportverksamhet.

Ofta är utgångspunkten för mindre och medelstora företags internationalisering att de ska fokusera på att öka sin försäljning till marknader som ligger nära Sverige kulturellt och geografiskt. Norge, Finland, Danmark och även Tyskland, Storbritannien och Nederländerna är exempel på marknader som brukar vara populära. Fler och fler experter talar dock allt mer om de spännande möjligheter som finns för de företag som vågar agera lite annorlunda och satsa på nya tillväxtmarknader såsom flera länder i Afrika. Många länder i Afrika upplever idag en stark tillväxt och relativ politisk stabilitet, med minskad fattigdom och ökad social och ekonomisk utveckling som följd.

Exportrådet och flera andra organisationer arrangerar ofta seminarier kring affärsmöjligheter i Afrika. Sida satsar en hel del resurser på att tillsammans med svenska företag skapa projekt som ökar handeln mellan Sverige och länder i Afrika och samtidigt bidrar till utvecklingsarbetet. Nyligen berömde Finansminister Anders Borg den statliga myndigheten Sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att de ”agerar kraftfullt tillsammans med näringslivet”, för att öka både handel och utvecklingsarbete i Afrika (DI, 20140530). Vid ett seminarium på Sida deltog ett tjugotal företag som ingår i ett nätverk i diskussioner kring hur det går att skapa hållbarhet, fattigdomsbekämpning och korruptionsbekämpning genom ökad handel. I nätverket ingår företag som Ericsson, Volvo, H&M, Sandvik, Scania, Tetra Pak och SKF. Med andra ord mycket stora företag med omfattande resurser och riskvillighet. Men hur kan små och medelstora företag med betydligt mindre resurser och riskvillighet ta del av dessa möjligheter?

Utbildningen vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping fokuserar på entreprenörskap, ägande och förnyelse. Ända sedan starten 1994 har vi speciellt intresserat oss för de små och medelstora företagens villkor och utmaningar. Vår internationella profil har dessutom varit grunden till att vi startat ett långsiktigt samarbete med Sida och universitet i Etiopien och Rwanda kring uppbyggnad av master- och forskarutbildning i företagsekonomi och nationalekonomi. (Läs gärna mer i bloggposten Rwanda utvecklas med högre utbildning). Som ett resultat av detta samarbete intresserar sig idag forskare och studenter vid Internationella Handelshögskolan för hur små och medelstora företag som vill ta del av nya möjligheter i Afrika kan agera.

Nyligen presenterade exempelvis Adam Bergström och Martin Eriksson, studenter på masterprogrammet Managing in a Global Context sin uppsats ”How can Swedish SMEs Prepare and Manage Successful Internationalization to the East African Community?”. I East African Community (EAC) ingår Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi och Rwanda. Förutom litteraturstudier gjorde Adam och Martin intervjuer med representanter från företag, intresseorganisationer och exportrådgivare med erfarenhet av verksamhet i EAC. De intervjuade också experter från Rwanda. Resultaten från studien är spännande och praktiskt användbara för små och medelstora företag som vill satsa på affärer i något av dessa östafrikanska länder. Nedan följer en sammanfattning av de råd till företag som Adam och Martin presenterar i sin rapport:

  • Se en satsning på affärer i Afrika som en process och ha ett stort tålamod och förståelse för att det kan ta tid innan man ser konkreta resultat. Ge inte upp, även om det kan gå trögt.
  • Genomför en ordentlig marknadsundersökning för att förstå hur dina produkter och tjänster måste anpassas till den lokala marknaden. Hur bra din produkt än är kan du utgå ifrån att den måste anpassas till de lokala önskemålen.
  • Besök landet flera gånger i ett tidigt skede och satsa mycket tid på att prata med människor och bygga nätverk. Det sociala samspelet skapar en kulturell förståelse och respekt som ofta är långt viktigare än formella analyser och tekniska specifikationer.
  • Kontakta och besök organisationer som arbetar med handel, företagsutveckling och utvecklingssamarbete. Sådana organisationer finns både i Sverige och i värdlandet.
  • Inkludera på ett tidigt stadium personer från det lokala samhället i din organisation och ge dom successivt mer ansvar, möjlighet att utöva ledarskap och få utrymme för avancemang. Detta skapar en legitimitet och en lojalitet som är viktig för långsiktigt framgång.
  • Ha ett genuint intresse och engagemang för utvecklingen i landet och var generös i vad du ger tillbaka till dina medarbetare och samarbetspartners i landet och lokalt i samhället. Dela med dig av framgången.

Adam och Martins arbete visar att om du följer dessa steg är det större sannolikhet att du blir framgångsrik i dina affärer. Det är också större sannolikhet att du bidrar på ett positivt och hållbart sätt till den ekonomiska och sociala utvecklingen i det land eller de länder i Afrika som du är verksam i.

Mattias Nordqvist

Professor; forskar kring familjeföretagande, entreprenörskap, samt utbildningens och företagandets roll i utvecklingsländer; uppskattar frihet och flexibilitet.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.