Informationsbrev fick pensionärer att ansöka om bostadstillägg

2018-09-11

Diskussionen kring underutnyttjande av bostadstillägg för pensionärer har duggat tätt i media den senaste tiden. Ett högt underutnyttjande innebär att många berättigade pensionärer går miste om en förmån som kan vara helt avgörande för ekonomin. En viktig fråga är därför hur man kan få fler berättigade att ansöka.


alt


I en artikel som släpps i Ekonomisk Debatt idag rapporterar vi resultatet av ett informationsutskick riktat till populationen av potentiellt berättigade pensionärer, som ännu inte ansökt om bostadstillägg. Utskicket genomfördes i samarbete med Pensionsmyndigheten, som också stod som avsändare på breven.

Resultatet visar att enkla informationsbrev om bostadstillägg för pensionärer hade en kraftig effekt på ansökningsbenägenheten. I figuren nedan visas andelen pensionärer med inlämnad, beviljad och nekad ansökan uppdelat på om man fick ett brev eller inte, och i händelse av att man fick ett, vilket innehåll det hade (se rapporten för en mer utförlig beskrivning av de olika brevtyperna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Av de ca 10 000 pensionärer som fick ett brev skickade drygt var tionde pensionär in en ansökan under de närmsta månaderna. Detta ska jämföras med ansökningsgraden bland de som inte fick ett brev, där endast en på hundra sökte.

Eftersom skillnaderna mellan de olika brevtyperna är relativt små drar vi slutsatsen att den enskilt viktigaste förklaringen till att många berättigade går miste om bostadstillägget sannolikt är att de inte är medvetna om dess existens, eller hur man ansöker om det.

Den högre ansökningsbenägenheten kommer emellertid med en kostnad i form av en lägre andel beviljade ansökningar bland de pensionärer som fick breven. Beviljandegraden i kontrollgruppen var ca 70 procent och endast 50 procent i behandlingsgrupperna. Därför är det viktigt att bättre kunna bedöma vem som har rätt till bostadstillägg än vad som är fallet idag, innan ett sådant utskick görs.

Men totalt sett hade breven ändå en betydande positiv ekonomisk effekt. Vi uppskattar att de som ansökte, tack vare breven, i genomsnitt höjde sin månatliga inkomst med ca 750 kr, vilket motsvarar tio procent av den allmänna pensionen i denna grupp.

 

 

Författare: Per Engström, Eskil Forsell, Johannes Hagen och Arnaldur Stefansson

 

 

 

Vertikals Guest blogger

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.