Daniel Gunnarsson

Vertikals logo

Civilekonom som arbetar som bibliotekarie med intresse för öppen vetenskap, vetenskaplig publicering samt forskningsdata.

År 1993 efter att ha arbetat med försäljning, logistik, inköp och ekonomi samt varit delägare i ett företag började jag arbeta på Högskolebiblioteket i Jönköping. Först i ett projekt via Internationella handelshögskolan som var under uppstart. Sedan som ämnesbibliotekarie inom företags- och nationalekonomi. Numera är min tjänst mer fokuserad på tjänster till forskarna och jag ingår i bibliotekets Team Forskarstöd. Förra året utvidgades min tjänst till att även inkludera arbete med forskningsdata.

Jag har ett stort sportintresse både som utövare och åskådare och följer gärna de lokala lagen och deras framfart. Själv ägnar jag mig helst åt golf och gäddfiske där jag besitter vissa kompetenser. Förutom sport så uppskattar jag musik och litteratur. Jag är skribent för LitteraturMagazinet – http://www.litteraturmagazinet.se/daniel-gunnarsson

Andra utbildningar: Flera fristående kurser såsom ledarskap, entreprenörskap, ekonomisk geografi, management of technology och pedagogik. Är även utbildad reservofficer inom Armén.

Drivkraft: Att vara en multiplikator för andras lärande och utveckling där jag själv är en del i processen.

Publikationer: DiVA

Sociala medier: Facebook, Twitter, LinkedIn(känd som ”BusinessLib”)

Kuriosa: Varit projektledare och skapare av den discgolfbana som finns i Barnarp.