Den digitala byggingenjören

2021-04-12

Morgondagens byggingenjörer skiljer sig avsevärt från den traditionella byggingenjören och vi möter en stor utmaning i hur byggbranschen kan digitaliseras i samma takt som resten av samhället.

Coronapandemin har fört digitaliseringen i samhället framåt med stora steg. Folk arbetar hemifrån och upptäcker då behovet av bättre digitala verktyg.

Hur ser det ut med digitaliseringen inom byggbranschen? Byggbranschen betraktas generellt sett som konservativ och förändringsobenägen och vid en första anblick kan en byggarbetsplats se ut som den alltid har gjort, utan minsta spår av digitalisering. Under ytan döljer sig dock mycket och vi på avdelningen för Byggnadsteknik och belysningsvetenskap bidrar med att skapa den digitala byggingenjören. Detta gör vi genom att forska på nya digitala verktyg och metoder kopplade till byggbranschen samt att utbilda framtidens byggingenjörer i att använda dessa verktyg och metoder. Innan jag kommer till vår verksamhet och vårt bidrag vill jag berätta vad den digitala byggingenjören kan bidra med.

Om du skulle bygga ditt drömhus vore det inte bra om du kunde få se det och vandra runt i det innan det ens började byggas? Inga problem. Med modern 3D-modellering, rendering och VR-teknik kan den digitala byggingenjören visa huset innan det är klart. Exemplet nedan visar ett första utkast till en planerad men ännu ej genomförd utbyggnation av Tekniska högskolan producerad av studenter i kursen Arkitektur och teknik.

Utbyggnad av ljusgården på JTH (Eriksson, Stenström, Ståhl, West)

Den digitala byggingenjören kan även hjälpa dig med att säkerställa att ditt hus är tillgängligt, att alla bitarna passar ihop under byggnation, simulera hur inomhusklimatet kommer att bli samt att simulera hur mycket energi huset kommer att dra och hur mycket koldioxid det kommer att släppa ut. Under byggnation kommer ingen att gå runt med ritningar och måttband, allt sköts med digitala plattor och positioneringssystem. När det är dags att kontrollera om bygget fortskrider enligt plan görs en 3D-scan som jämför bygget i dess nuvarande form med vad som var planerat i en 3D-modell och avvikelser noteras automatiskt.

Det färdiga huset kommer att vara smart. Med hjälp av digitala verktyg som Internet of Things och Artificial Intelligence kan huset lära sig hur du vill att det ska uppträda och anpassa sig så att t.ex. ljusmiljö, luftkvalitet och innetemperatur är exakt rätt samtidigt som miljöpåverkan minimeras. Med hjälp av Augumented Reality (AR) kan den som ska sköta om huset få instruktioner i realtid genom att ta en bild av problemet.

Inom byggbranschen finns med andra ord gott om digitalisering under ytan och vi på Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap tänker vara med på resan att skapa den digitala byggingenjören. Detta gör vi genom att bedriva forskning före, under och efter utbildningen samt att genomföra högkvalitativ undervisning. Forskning före utbildningen handlar om att utveckla nya digitala verktyg och metoder, forskning under utbildningen handlar om pedagogiska och digitala metoder för att sprida kunskap om dessa metoder och verktyg medan forskning efter utbildningen handlar om hur denna kunskap tas om hand av branschen och vad mer som behöver göras för att ytterligare utveckla den digitala byggingenjören.

Vi ses i den digitala byggbranschen.

Författare

Thomas Olsson

Programansvarig Byggnadsteknik, Tekniska högskolan i Jönköping

thomas.olsson@ju.se

Vertikals Guest blogger

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.