Encells roll som kunskapsspridare är att aktivt medverka till att forskning om det livslånga lärandet sprids och kommer till nytta samt att stimulera till samverkan mellan olika aktörer.

Här finns våra aktiviteter beskrivna och du får gärna kontakta oss för att få veta mer eller om du vill göra en skräddarsydd satsning just för din organisation.