Collage med talare från konferens.

Nedan presenteras såväl forskarkonferenser som konferenser och seminarier riktade till personer med intresse inom fältet livslångt och vuxnas lärande.


2023

NORDPRO 2023 – Nordisk professionsforskningskonferens, 22-23 november, Göteborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Professioner och de organisationer som professioner verkar inom har ett mycket starkt inflytande i det moderna samhället. Att vara integrerad i en organisation innebär många saker, bland annat att identiteter, arbetsuppgifter och handlingsutrymme behöver förhandlas i relation till aktuella och föränderliga policys, organisatoriska intressen och styrningsideal. Årets NORDPRO konferens kommer att fokusera på det faktum att professioner ofta verkar inom organisationer, vilket skapar såväl möjligheter som begränsningar för det professionella utövandet.


2024

NORDIC CONFERENCE ON RACISM AND EDUCATION  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Uppsala University, 10-11 April 2023. Campus Blåsenhus.

The conference aims to open discussions on how to understand the complex realities of racism and ethnic and religious discrimination in relation to education - often heralded in policy discourse as key to combat racism and to promote an inclusive democratic society. The ambition of the conference is to bridge disciplinary and thematic boundaries - including long-standing barriers between research on racism and antisemitism - to open a space for critical scholarship during this divisive time.

Submit your abstract by 12 January 2024 on the conference homepage: www.NCRE2024.com

The conference is organized by Uppsala University, Department of Education (EDU), together with the Center for Multidisciplinary Studies on Racism (CEMFOR/UU), the Segerstedt Institute (GU), the Living History Forum, Department of Society, Culture and Identity (MAU) and the Forum for Jewish Studies (UU).

For more information see attached file or visit the conference homepage www.NCRE2024.com

Forskarkonferenser att bevaka

ESREA European Society for Research on the Education of Adults:
Bevaka ESREAs konferenser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

European Educational Research Association
Bevaka EERA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.s konferenser

Nera-NFPF i Malmö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.