Collage med talare från konferens.

Nedan presenteras såväl forskarkonferenser som konferenser och seminarier riktade till personer med intresse inom fältet livslångt och vuxnas lärande.


2023

Maj

ESREA Active Democratic Citizenship and Adult Learning Research (ADCAL) Network Conference, 26-27 May, Belgrade Pdf, 145.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Movements for Democracy, Critical Learning and the Limits of What we Know. Deadline for abstracts January 20.

Juni

Making All Skills Visible: The Validation of Transversal Skills, 7-8 June, Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
The Transval-EU project invites policymakers, experts and validation and guidance professionals to an international conference in Stockholm. The conference aims at discussing policy measures and sharing evidence on the validation of transversal competences as well as results concerning the professionalisation of validation of transversal skills and competences in Europe.

Discover Together Conference, 13-15 June, Uppsala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Welcome to a conference targeting study counsellors and career counsellors at Nordic universities. One important aim with the conference is to build, widen and strengthen relationships with fellow professionals from Sweden, Norway, Finland, Denmark, Iceland and Faroe Islands. We start out with a broad perspective on society at large and move on to discuss factors that affect the transition from student to professional, and the role of the counsellor.

September

Policy Studies in Adult Education (PSAE) network conference, 7-9 September, Lissabon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
The European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) Policy Studies in Adult Education (PSAE) network conference ‘Problematising the futures of adult education: between global, national , regional and local policies actors‘.

Folkbildningens forskningsdag, 12 september, online
Föreningen för folkbildningsforskning arrangerar sin årligen återkommande forskningsdag. Mer information kommer...

Demokratin som bildningsväg, 20 september, Göteborg
Det årligt återkommande seminariet ”Demokrati och folkbildning” har etablerat sig som en vital mötesplats och inspirationskälla för både aktiva folkbildare och folkbildningsintresserade forskare. Årets seminarium utgår från den nyutkomna antologin ”Demokratin som bildningsväg” där en stor bredd av författare förser oss med aktuella infallsvinklar på bildning, demokrati, medborgarskap och samhällsutveckling.

Learning conference, 20-21 september, Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Learning Conference är mötesplatsen för konkurrenskraftens nya valuta: utveckling av kompetenser och livslångt lärande. Tillsammans med ledande talare inom Learning & Development skapar vi en mötesplats fylld av viktiga samtal, nya reflektioner samt lägger grunden för framtidens innovativa arbetssätt.

November

Mimerkonferensen, 7-8 november, Karlstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Temat för årets konferens är Folkbildning i det lokala. Konferensen arrangeras i samarbete med historieämnet vid Karlstads universitet och Föreningsarkivet i Värmland. På konferensen riktar vi blicken mot hur regionala skillnader och historiska förändringsprocesser gör att folkbildning i vid bemärkelse får platsspecifika betydelser.

Educating and learning across the lifespan – adult educators and older learners perspectives. Theory, research, practice, and policy, 8-10 November, Tallinn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
The first joint conference of the ESREA Networks ELOA and ReNAdET. The conference aims to explore, reflect and discuss current issues and questions, perspectives, and possibilities related to the conference theme in relation to research, policy, and professional practice. In line with the principles of networking, we are inviting researchers, Ph.D. and postdoc students, experts, and practitioners from the field of adult education and training to discuss different topics of the main theme in an interactive and dialogical format.

NORDPRO 2023 – Nordisk professionsforskningskonferens, 22-23 november, Göteborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Professioner och de organisationer som professioner verkar inom har ett mycket starkt inflytande i det moderna samhället. Att vara integrerad i en organisation innebär många saker, bland annat att identiteter, arbetsuppgifter och handlingsutrymme behöver förhandlas i relation till aktuella och föränderliga policys, organisatoriska intressen och styrningsideal. Årets NORDPRO konferens kommer att fokusera på det faktum att professioner ofta verkar inom organisationer, vilket skapar såväl möjligheter som begränsningar för det professionella utövandet.