Encell har ett övergripande nationellt ansvar för omvärldsbevakning och kunskapsspridning när det gäller forskningsresultat och erfarenheter kring vuxnas lärande och kompetensutveckling.

Encell har också ett särskilt ansvar att tillgängliggöra forskningsbaserad kunskap om lärande för intressenter inom näringsliv och organisationer, så att denna kunskap kan omsättas i praktiskt handling och därmed konkret bidra till arbetslivets förnyelse och utveckling.

Encell samverkar med fler parter, i första hand på nationell nivå men även internationellt, i syfte att skapa forskningsmiljöer i partnerskap och nätverk. Encell är också en partner i samarbetet mellan regioner, näringsliv, utbildningsaktörer och institutioner.

Här samlar vi intervjuer med forskare, referat från konferenser, videoklipp och annat matnyttigt kring vuxnas och livslångt lärande. Missa heller inte förteckningen över aktörer inom området.