• Kvalitet i interaktiv forskning

    Den 4-5 juni höll SIRA en nationell workshop om interaktiv forskning på Malmö högskola. Det blev många spännande diskussioner om både innehåll och tillvägagångssätt i studierna som presenterades.
  • Logkomp - ett projekt för att höja kompetensen hos medarbetarna

    Det råder brist på kvalificerade industriarbetare och tekniker och många företag har svårt att rekrytera personer med rätt kompetens utifrån. Ett sätt att försöka tillgodose kompetensbehovet är att utbilda den befintliga personalen — något man vill göra genom utbildningssatsningen Logkomp.