• Månadens forskarintervju Per-Olof Thång

  I månadens forskarintervju får ni träffa Per-Olof Thång, som är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.
 • Är forskningstexter för tråkiga?

  Kunskapsspridning av sina resultat blir en allt viktigare uppgift för forskare. Med anledning av detta växer intresset för hur forskare kan nå ut mer effektivt, i synnerhet till näringslivet, för att få respons.
 • Här är vinnarna i Encells uppsatstävling!

  I hård konkurrens har nu de två vinnande bidragen i Encells uppsatstävling utsetts.
 • McCloskey hedersdoktor

  Helene Ahl, forskningsledare vid Encell, hade den stora äran att välkomna Deirdre McCloskey som hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping.
 • Sociala medier i lärande utvärdering

  Under de senaste åren har sociala medier som exempelvis Facebook och Twitter kommit att bli ett självklart inslag i många människors vardag. I takt med denna utveckling har även många forskare börjat intressera sig för hur IT och sociala medier kan användas för att göra lärandeprocesser starkare och bättre. En som intresserar sig för detta är Karen Ask.
 • Konferens om äldres lärande

  Den 19 - 21 september hölls ELOA-konferensen "The Third Conference of the ESREA Network on Education and Learning of Older Adults" i Ljubljana, Slovenien.