• Policy för karriärvägledning

  Ingela Bergmo-Prvulovic är aktuell i senaste numret av European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, med artikeln “Subordinating careers to market forces? A critical analysis of European career guidance policy”.
 • Kriminalvårdens vuxenutbildning

  Kriminalvården erbjuder sina klienter utbildning i en miljö som präglas av starka restriktioner. Detta påverkar genomförandet i stor utsträckning. Utbildning ett viktigt verktyg för att minska återfall i brottslighet, men det pedagogiska uppdraget måste vara tydligt. En som har funderat mycket på det här är Lena Axelsson, klientutbildningsansvarig inom Kriminalvården.
 • Entreprenörskapets villkor

  Helene Ahl och Susan Marlow är aktuella med artikeln "Exploring the dynamics of gender, feminism and entrepreneurship: advancing debate to escape a dead end?" i forskningsjournalen Organization.
 • Framtiden för livslångt lärande

  Två väletablerade och internationellt erkända forskare, Peter Jarvis och Kjell Rubenson, gästade Sverige för att föreläsa om det livslånga lärandet. De presenterade vilka frågor som är centrala inom området livslångt lärande idag och uttryckte sina tankar om trender för framtiden.
 • Lärande i organisationer

  I oktober bjöd Chalmers i Göteborg in till ett seminarium om kunskapsstyrning och lärande i organisationer. Dr Nick Milton, som har lång erfarenhet på området, delade med sig av sin kunskap till deltagarna. Han gav bland annat några råd om hur man kan gå tillväga för att skapa legitimitet för ett kunskapsprojekt i en organisation genom att uppskatta möjliga vinster som kan uppnås i projektet.
 • Upptaktsmöte med ECIL

  Den 27-29 oktober var det dags för det första mötet med det nya EU-projektet ”ECIL” som Encell deltar i. Under några intensiva dagar träffades representanter från de olika deltagarländerna i Stoke-on-Trent för att diskutera det tvååriga projektet.
 • Månadens forskarintervju Henrik Kock

  I månadens forskarintervju får ni träffa Henrik Kock, som är lektor i pedagogik vid Linköpings universitet. I sin forskning intresserar han sig för förändringsprocesser i arbetslivet.