• Generationsmöten i Europa

  Det tuffa samhällsklimatet bidrar på många håll i Europa till att skapa växande klyftor mellan generationer. Encell deltog som svensk representant i rundabordsdiskussioner för att diskutera vad vi kan göra för att främja möten mellan generationer.
 • Näktergalen Senior får generationer att mötas

  Fler plattformar behövs för att bryta ålderssegregationen och möjliggöra möten mellan generationer i Sverige. Det menar Carina Sild Lönroth, verksamhetsledare för Näktergalen Senior i Malmö.
 • Månadens forskarintervju Lars Svensson

  I månadens forskarintervju får ni träffa Lars Svensson, som är docent i informatik på Högskolan Väst där han även leder forskargruppen LINA. Hans egen forskning handlar framför allt om IT-stöd för kompentensutveckling i arbetslivet.
 • Vuxnas lärande i en europeisk kontext

  Dr Ann-Kristin Boström är aktuell med artikeln ”Adult Learning in a European Context” i senaste numret av Journal of Contemporary Educational Studies.
 • Konferens om äldre i högre utbildning

  Den 29-30 november 2012 anordnades den internationella konferensen ”Opening Higher Education to Adults” i Bonn. Svante Hultman från Encell var på plats för att ta del av konferensen.
 • Globala utmaningar för OER

  "Öppen utbildning - globala utmaningar" var temat för ett webbseminarium där svenska, nordiska och internationella initiativ presenterades. Det konstaterades att Sverige är ett av få länder som saknar en nationell policy för öppna lärresurser.
 • Generationslärande

  En central aspekt i generationslärande är att lärandet går i båda riktningarna. Encells centrumledare Cecilia Bjursell har tagit detta ett steg längre och beskriver hur man kan se sina barn som lärare i ledarskap.