• Forskningsrådgivare för Unicef

  Claudia Gillberg, lektor i pedagogik med inriktning mot arbetslivet, är sedan oktober 2013 verksam som forskningsrådgivare i Unicefs initiativ Rättighetsbaserad skola – ett projekt som ska undersöka vad som händer om skolans verksamhet genomsyras av FN:s barnkonvention.
 • Månadens forskarintervju Agnieszka Bron

  I månadens forskarintervju får ni träffa Agnieszka Bron, som är professor i pedagogik vid Stockholms universitet. I sin forskning intresserar hon sig för vuxnas lärande i olika sammanhang där biografiskt lärande ur ett individperspektiv är ett intresseområde.
 • Säkra humankapitalet

  Humankapital är ett samlingsbegrepp för människors utbildning, färdigheter och kompetenser. Satya Brink, internationell expert inom området livslångt lärande, visar hur humankapital byggs på olika sätt under hela livet.
 • Digidel - en svensk framgångssaga?

  Måndag lunch. Jag slänger ett öga på klockan som visar på 12.55. Jag inser att det börjar bli knappt om tid för att hinna till webbseminariet som jag med stort intresse anmält mig till: ”Digidel – a Swedish success story?”.