• Månadens forskarintervju Roland S Persson

  I månadens forskarintervju får ni träffa Roland S Persson, som är professor i pedagogisk psykologi vid Högskolan för lärande och kommunikation. I sin forskning intresserar han sig bland annat för hög prestation (talang) och särbegåvning.
 • Generationsmötet – konflikt eller kreativitet?

  Cecilia Bjursell från Encell gästbloggar på hemsidan för konferensen 250 möjligheter. Under konferensen som sker i augusti i Jönköping kommer urbaniseringen och dess konsekvenser för Sveriges kommuner att diskuteras.
 • ”Forskare säger ibland ’jag tittar på…’ – men det är inte vad en interaktionsforskare gör!”

  Det är den 15 maj och Mats Fred, doktorand i statsvetenskap och styrelseledamot i nätverket SIRA, tar emot utanför en av Malmö högskolas lokaler i Västra hamnen. Det är en gammal industrilokal med högt i tak och färgglad inredning. Just idag utgör denna lokal träffpunkten för en workshop om interaktiv forskning.
 • Lärande mellan generationer

  Satya Brink summerade sitt föredrag med att betona att en lärande inställning är ett sätt att underhålla, utveckla och förnya sina kunskaper. Dessutom kan denna inställning bidra till att överbrygga generationsklyftor.