• Konferens om äldres lärande

  Encells representanter åkte i oktober till Malta för att presentera pågående forskning om äldres lärande. Dessutom kunde de välkomna deltagarna till Sverige eftersom ELOA-konferensen sker i Jönköping nästa år.
 • Månadens forskarintervju Peter Karlsudd

  I månadens forskarintervju får ni träffa Peter Karlsudd, som är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. I sin forskning intresserar han sig för områdena specialpedagogik, högskolepedagogik samt IKT och lärande.
 • Att styra eller inte styra

  I november publicerade Folkbildningsrådet sin tredje och avslutande rapport i ett utvärderingsprojekt av bidragsmodellerna till studieförbund och folkhögskolor.
 • Lära för livet?

  Svaga grundskolekunskaper i svenska och matte hänger med i vuxenlivet. Det visar en ny rapport om PIAAC, en internationell studie från OECD där man utvärderat vuxnas kunskaper och färdigheter i 24 olika länder.