• Månadens forskarintervju Natalie Davet

    I månadens forskarintervju får ni träffa Natalie Davet, som är doktorand i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. I sin forskning intresserar hon sig för ålder, maktfrågor, segregation, estetiska uttryck och lärande.
  • En digital plattform för vuxnas lärande i Europa

    Letar du efter nyheter, verktyg och nyttiga länkar inom vuxnas lärande? Då kan du besöka EPALE – en ny plattform för vuxnas lärande i Europa.
  • Cedefop kastar ljus över Sveriges vuxenutbildning

    Möjligheten till validering och att läsa delkurser är utmärkande för svensk vuxenutbildning. Detta är två av den svenska vuxenutbildningens särdrag som beskrivs i en ny rapport från Cedefop.