• Trender och tendenser inom vuxenpedagogiken

  Den 1 oktober 2012 blev Andreas Fejes Sveriges tredje professor i vuxenpedagogik. Den 20 maj höll han sin professorsinstallationsföreläsning vid Linköpings universitet.
 • "Demokrati är en top-down process

  School of Labor and Employment Relations vid Pennsylvania State University var värd för en konferens om internationell HRM-forskning. Ett växande intresseområde handlar om forskningens samhällseffekter.
 • Samverkan, samarbete och samproduktion på HSS 2015

  Samverkan är nyckeln till att svenska lärosäten ska kunna bli internationellt konkurrenskraftiga kunskapsmiljöer. Hur detta ska ske diskuterades på konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan (HSS 2015) den 28-29 maj i Kalmar.
 • Vad innebär egentligen generationsöverskridande lärande?

  Generationsöverskridande lärande är inget man åstadkommer genom enstaka, korta kurser. Nej, generationsöverskridande lärande är en process som tar tid och bygger på långvarigt samarbete. Det menar Dušana Findeisen, som är expert inom området.
 • Vuxna som har svårt för att läsa har också svårt för att räkna

  Ungefär en sjättedel av Nordens vuxna läser och räknar dåligt – ändå är vi bättre än de flesta. Det visar en ny nordisk PIACC-rapport.
 • Månadens forskarintervju Maria Bennich

  I månadens forskarintervju får ni träffa Maria Bennich, som är universitetslektor i socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping. I sin forskning intresserar hon sig bland annat för hur man organiserar kompetensutveckling och lärande för omsorgspersonalen inom äldreomsorgen.