• Huvudtalare Jane Watts

  Under sitt föredrag ifrågasatte Jane Watts fyrkantiga uppfattningar om vad arbete och pensionering betyder i våra liv. Istället för att enbart tala om ett förlängt arbetsliv ville hon visa hur en alternativ diskussion skulle kunna handla om alla de fördelar som lärandet kan bidra med.
 • Bok om män som lär tillsammans med män

  Varför deltar inte män i vuxenutbildning i samma utsträckning som kvinnor? Och vad får det för konsekvenser? Det är frågor som intresserar Barry Golding, som lanserade sin nya bok under ELOA-konferensen.
 • Högre studier lockar allt fler äldre

  ELOA-konferensen är en årlig mötesplats för att diskutera äldres lärande ur flera olika perspektiv. Ett intressant perspektiv, som också uppmärksammades i media, är att högre studier lockar allt fler äldre.
 • Huvudtalare John Field

  Mot bakgrund av de problemställningar som EU-kommissionen arbetar med blir äldres lärande centralt. Det finns flera vinster att göra genom satsningar på lärande senare i livet, menade John Field. Under sin presentation påpekade Field också att frågor om mening och spirituellt lärande inte ges tillräckligt utrymme.
 • Huvudtalare Satya Brink

  Satya Brink har lång erfarenhet av arbete på policynivå i ett flertal länder. I sin presentation lyfte hon fram vikten av att koppla in denna nivå när man vill förändra något i samhällssystemet. Brink tryckte också på att vi i dagens samhälle måste hålla ihop olika generationer eftersom värdet av det livslånga lärandet är samma oavsett ålder.
 • Månadens intervju Renée Oosterwijk

  I månadens intervju får ni träffa Renée Oosterwijk, som har studerat internationell och jämförande pedagogik vid Stockholms universitet. Under ELOA-konferensen i oktober 2015 höll hon en presentation om äldres deltagande i livslångt lärande och arbete. Och det är även detta som hon intresserar sig för i sina studier.
 • Huvudtalare Barry Hake

  Barry Hake intresserar sig för vad det innebär att vara autodidakt i det digitala samhället. Under sin presentation gav Hake personliga exempel på olika lärmiljöer för äldre personer och av dessa var de flesta analoga. Dessutom poängterade han att läs- och skrivförmåga är en fortsatt viktig rättighet genom att de utgör en grund för deltagande i det digitala samhället.
 • Call for papers till ELOA-konferensen 2016

  Aging in a multicultural world – individual and social contexts of learning. Det är temat när ELOA-konferensen anordnas för sjunde året i rad.