• Konferensrapport från ELOA 2015

  Den 14-16 oktober 2015 anordnades ELOA, en internationell konferens om äldres lärande, vid Högskolan i Jönköping. Nu finns en konferensrapport med presentationer och abstrakts att ladda ner.
 • Livslångt lärande avgörande för att hålla liv i Gnosjöregionen

  Vilken kompetens behöver företagen i framtidens Gnosjöregion? Och hur kan man arbeta för en bättre kompetensmatchning mellan utbildningsaktörer och företag? Det vill Gnosjö Businessregion AB undersöka i ett nytt projekt.
 • Månadens forskarintervju Martin Hugo

  I månadens forskarintervju får ni träffa Martin Hugo, som är lektor i pedagogik vid Högskolan i Jönköping. I sin forskning intresserar han sig bland annat för hur meningsfullt lärande i skolan kan se ut för barn, ungdomar och unga vuxna som utbildningssystemet tidigare har misslyckats med att möta.
 • Forskningsledares syn på samverkan

  Det finns ett stort intresse för samverkan i samhället eftersom många ser en potential att förbättra både utbildning och kunskapsförmedling. Däremot saknas kunskap om vad samverkan betyder för lärosätet. I en ny rapport från Encell presenteras en ingående beskrivning av lärosätesperspektivet.
 • På väg på världens bästa vuxenutbildning

  Den 18-19 april 2016 anordnas årets ViS-konferens i Uppsala. Efter teman som "Utan vuxenutbildningen stannar Sverige" och "Lärande på vuxnas vis" är temat i år "På väg mot världens bästa vuxenutbildning".