• Ny rapport om avbrott i vuxenutbildning

  Det är vanligt att de som studerar inom vuxenutbildning avbryter sina studier. Vuxenutbildningen i Göteborg har fördjupat sig i vad som ligger bakom dessa avhopp och i en aktuell rapport redogörs för vilka som avbryter och varför.
 • Encells uppsatstävling om livslångt lärande

  Är du student och skriver uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå? Då kan du vara med i Encells uppsatstävling där du har chans att vinna 10.000 kr.
 • Månadens forskarintervju Annika Engström

  I månadens forskarintervju får ni träffa Annika Engström, som är universitetslektor i arbetsorganisation vid Tekniska Högskolan i Jönköping. I sin forskning intresserar hon sig för det mellanmänskliga samspelet i organisationer och vad det får för konsekvenser för hantering av uppgiften och lärandet.
 • Digitaliseringen är inte en IT-fråga

  Liksom industrialiseringen en gång gjorde, kommer digitaliseringen att förvandla världen – men troligen i ännu högre tempo. Här får utbildning en central roll. Det menar tankesmedjan "Digital Utmaning" som vill bli en kraftfull röst i diskussionen om digitaliseringens utmaningar.
 • Ny blogg om lärande i organisationer

  Forskningssamverkan, kunskapsutveckling och lärande i organisationer – det är bara några exempel på frågor som engagerar forskarna Cecilia Bjursell och Annika Engström. I sin nystartade blogg "Collearn" vill de experimentera och utveckla idéer kring lärande i organisationer.