• Månadens forskarintervju Karin Sandwall

    I månadens forskarintervju får ni träffa Karin Sandwall, som är doktor i humaniora med inriktning mot språkvetenskap och föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk. I sin forskning intresserar hon sig för studerande inom sfi - utbildning i svenska för invandrare - och deras möjlighet till interagerande och lärande på praktik och arbetsplatser.
  • Samverkansskicklighet för personlig och organisatorisk utveckling

    Bör forskare och lärares samverkansskicklighet bedömas som en merit i sig själv, utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet? Den frågan lyfter författarna i den nya boken "Samverkansskicklighet – för personlig och organisatorisk utveckling".
  • Demokrati och deltagande i fokus på konferens om samverkansforskning

    Deltagarbaserad aktionsforskning och interaktiv forskning syftar till att utveckla ny kunskap i nära samspel mellan forskare och praktisk verksamhet. Men hur går det till och vilka dilemman kan uppstå? Det diskuterades under en konferens den 7-8 juni 2016 på Jönköping University.